WOZ-waarde woningen

  1. stuur door
  2. bedankt

WOZ-waarde woningen

In februai heeft de gemeente de WOZ-beschikkingen verstuurd. De WOZ-waarde in de beschikking is de grondslag voor de onroerende zaakbelasting.
Volgens de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) moet de waarde van onroerende zaken binnen de gemeente worden bepaald naar een vaste datum, de zogenoemde waardepeildatum. Voor het huidige WOZ- en belastingtijdvak van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 is deze wettelijke waardepeildatum 1 januari 2011.
Als de toestand van uw pand in de loop van het jaar 2011 is veranderd, bijvoorbeeld door verbouw, sloop of aankoop van grond, wordt gekeken naar de werkelijke toestand van het pand per 1 januari 2012. De waardepeildatum blijft 1 januari 2011.

WOZ-waarde en waardedaling

Het is bekend dat de waardes van woningen in deze periode van economische crisis onder druk staan. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen binnen de gemeente Stede Broec met 3,5 % daalt. Dit gemiddelde is het totaal van de waardedaling van alle woningen. Dit betekent dat individuele gevallen kunnen afwijken van dit percentage. Voor de waardebepaling van woningen wordt gebruik gemaakt van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten die op of rond de waardepeildatum verkocht zijn. Een gemiddeld dalingspercentage is daarom niet van invloed op de waarde.

Online taxatieverslag

Als u een formulier met de WOZ-waarde van uw pand heeft ontvangen, kunt u vanaf 29 februari 2012 met uw DigiD inlogcode het taxatieverslag inzien. Daarnaast kunt u ook de gemeente om een taxatieverslag vragen. Het taxatieverslag van een onroerende zaak bevat, naast de aanduiding van het object en de kadastrale gegevens, enkele kenmerken die van groot belang zijn voor de waardebepaling zoals het soort object, het bouwjaar en de grootte van het object. Daarnaast staan in het verslag de bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling.

Kwijtschelding

Inwoners van Stede Broec met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van (een deel van) de gemeentelijke belastingen. Het gaat om onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Mocht u denken voor kwijtschelding in aanmerking te komen dan verzoeken wij u om, na ontvangst van de aanslag, vóór 1 april 2012 kwijtschelding aan te vragen. Per 1 april worden de regels strenger en wordt het moeilijker om voor kwijtschelding in aanmerking te komen.

Informatie

Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen kunt u bellen met de afdeling Belastingen tel. 0228 510143