Grondgebiedzaken

Grondgebiedzaken

Voorzitter:

  • mevrouw G.M.J. Buijsman-Koopman, De Gouw 11, 1611 BS Bovenkarspel, 0228-516958

Secretaris:

  • Raadsgriffier J. de Jong, De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel, 0228-510181
Naam   Afdeling
J.M. (Jan) Bakker CDA
J.J.M. (Jan) Ettes Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)
G.J. (Gerard) Hibma CDA
A.(Aad) Koomen Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)
A.E.M. (Lida) Kreuk PvdA/GroenLinks
P.G. (Peter) Raven Gemeentebelangen Stede Broec (GBS)
B. (Bas) Reuvers Onafhankelijke Partij (OP)
A.L.P. (Ton) Schuitemaker VVD
W (Wijnand) Tijsen Gemeentebelangen Stede Broec (GBS)
W.J.C. (Wilma) de Wit-Scholten Onafhankelijke Partij (OP)
A.J.L.M (André) Wolters VVD
Laatst gewijzigd: 17-10-2013