Gemeenteraad

navigation_sitewide_header

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Stede Broec. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De vergaderingen van de raad vinden iedere laatste donderdag van de maand om 20.00 uur plaats in de raadszaal in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

De gemeenteraad bestaat uit gekozen leden. De gemeenteraad - en niet de burgemeester - is het hoofd van de gemeente. De raad bepaalt in grote lijnen het beleid en stelt de gemeentelijke regels vast waaraan alle inwoners zich moeten houden. Ook maakt de raad uit waaraan het geld van de gemeente wordt besteed door vaststelling van de gemeentebegroting. De gemeenteraad van Stede Broec telt negentien leden.

Raadsfracties
De raadsleden die tot dezelfde politieke partij behoren, vormen samen een raadsfractie. De fracties bespreken de zaken die in de raadsvergadering aan de orde komen tevoren in hun fractievergadering. Daarin worden de standpunten bepaald die de raadsleden namens hun fractie in de raadsvergadering naar voren zullen brengen. Wanneer de fractiesvergaderingen van de politieke partijen plaatsvinden is te zien op de websites van de partijen zelf.


Voor de gemeenteraad gelden regels die de gang van zaken tijdens de raadsvergadering bepalen. Deze regels zijn terug te vinden in het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Stede Broec.
Achterste rij v.l.n.r.: Griffier Johan de Jong, André Ruijter (VVD), Hugo Prinse (CDA), John Kok (CDA), Dirk Visser (ODS), Peter Raven (GBS), Jan Ettes (ODS), Martien Krijger (VVD), Evert Smit (ODS). Voorste rij v.l.n.r.: Wilma de Wit-Scholten (OP), Jan Munnik (GBS), Hans Aker (PvdA/GL), Marloes Verbaan-Jutte (CDA), Janneke Visser-Okhuijsen (ODS), Burgemeester Marian Goldschmeding, Yvonne Koopen (PvdA/GL), Trudi Bakker-Rood (CDA), Thijs Visser (ODS), Inge van Basten-Winkler (GBS), Trude Buijsman (OP), Jean-Pierre Kroezen (CDA). Achterste rij v.l.n.r.: Griffier Johan de Jong, André Ruijter (VVD), Hugo Prinse (CDA), John Kok (CDA), Dirk Visser (ODS), Peter Raven (GBS), Jan Ettes (ODS), Martien Krijger (VVD), Evert Smit (ODS). Voorste rij v.l.n.r.: Wilma de Wit-Scholten (OP), Jan Munnik (GBS), Hans Aker (PvdA/GL), Marloes Verbaan-Jutte (CDA), Janneke Visser-Okhuijsen (ODS), Burgemeester Marian Goldschmeding, Yvonne Koopen (PvdA/GL), Trudi Bakker-Rood (CDA), Thijs Visser (ODS), Inge van Basten-Winkler (GBS), Trude Buijsman (OP), Jean-Pierre Kroezen (CDA).
Laatst gewijzigd: 13-08-2015