Bestemmingsplan "Peperstraat 10"

navigation_sitewide_header

  1. stuur door
  2. bedankt

Bestemmingsplan "Peperstraat 10"

Het bestemmingsplan “Peperstraat 10” is vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2009, en onherroepelijk geworden op 28 augustus 2009.

Het bestemmingsplan “Peperstraat 10” voorziet in het wijzigen van de bestemming van het perceel Peperstraat 10 te Bovenkarspel. Het perceel heeft een bedrijfsbestemming en wordt gewijzigd in een woonbestemming.

Het bestemmingsplan ligt tijdens de kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Stede Broec op de afdeling VROM BOUWEN, De Middend 2, Bovenkarspel.
peperstraat
Laatst gewijzigd: 11-08-2010