Bestemmingsplan "Rozeboom 1-4"

navigation_sitewide_header

  1. stuur door
  2. bedankt

Bestemmingsplan "Rozeboom 1-4"

Het bestemmingsplan "Rozeboom 1-4" is vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 1989, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 7 november 1989.

Het bestemmingsplan "Rozeboom 1-4 uitwerkingsplan" is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 januari 1996, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 22 februari 1996.

Het bestemmingsplan ligt tijdens de kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Stede Broec op de afdeling VROM BOUWEN, De Middend 2, Bovenkarspel.
Laatst gewijzigd: 14-04-2011