20 november: Dag van de Ondernemer

17 november 2020

Beste ondernemers,

Op 20 november is het de dag van de ondernemer; ik richt mij volgens mij voor het eerst tot u vanwege deze dag. De belangrijkste aanleiding is natuurlijk de turbulente situatie waarin we ons begeven vanwege Covid19.

Ik ben persoonlijk bij een aantal van jullie langs geweest en ik heb mij ook regelmatig laten bij praten door onze beleidsmedewerker, die namens de gemeente regelmatig met belangengroepen contact heeft gehad. Wat mij is opgevallen uit al die verhalen en wat ik heb gezien, is dat de meesten het uiteraard niet als prettig ervaren maar dat het ondernemerschap wel de boventoon voert.

Heel veel respect heb ik voor de manier waarop jullie zijn omgegaan met de maatregelen die aan jullie werden opgelegd en dan met name het snelle schakelen hierin. Wat mij ook is opgevallen, is dat de hele situatie lang niet voor alle ondernemers gelijk is. De een heeft er heel veel last van en de ander draait beter dan ooit. Wat dat aangaat ontstaat er wel een onnatuurlijke scheefgroei en ik hoop dat er daardoor wel wederzijds respect voor elkaar blijft en -als het kan- elkaar ook steun geboden kan worden.

Laten we hopen met z’n allen dat deze hele situatie niet lang meer gaat duren en dat jullie het normale ondernemen weer kunnen oppakken. Mochten er iemand een persoonlijk gesprek willen met mij, dan ben ik daar altijd toe bereid.

Nico Slagter,

Wethouder Economische Zaken.