Op zwemles

navigation_sitewide_header

  1. stuur door
  2. bedankt

Op zwemles

Algemene lesinformatie voor particuliere zwemlessen

DE LESKAART
Een leerling moet altijd beschikken over een geldige leskaart. Bij de lessen moet u voorafgaand aan de les uw leskaart laten afwaarderen. Als uw leskaart op is kunt u uw pasje laten opwaarderen. De kassa is open vanaf een kwartier voor aanvang van de zwemles. Op een lespasje moet een pasfoto staan. deze hoeft u niet mee te nemen, maar maken we ter plaatse.
Losse lessen zijn ook mogelijk, maar dienen uitsluitend als overbruggingslessen als een kind mag afzwemmen voor zijn of haar diploma.

OMKLEDEN EN START VAN DE ZWEMLES
Wij zien het liefst dat de kinderen zich omkleden in de grote kleedkamers. Het is voor ons dan gemakkelijker om de ouders te vinden wanneer dat nodig mocht zijn. Laat uw zoon of dochter voorafgaand aan de zwemles het toilet bezoeken zodat dit onder de les wat minder nodig is. We verzoeken u uw kind gemakkelijke zwemkleding aan te geven zodat toiletbezoek tijdens de lessen gemakkelijk zelfstandig kan gebeuren.
Houdt uw kinderen met uitzondering van het toiletbezoek in de kleedkamer tot u via de geluidsinstallatie hoort dat de zwemles gaat beginnen. Dan pas neemt het zwembadpersoneel de verantwoordelijkheid voor uw kind bij de douches van u over.
Na afloop van de les zet het zwembadpersoneel uw kind weer bij de douches af. Vanaf daar af is het weer uw verantwoordelijkheid.
Denkt u er aan dat aan de toiletzijde van de kleedkamers uitsluitend op blote voeten of slippers of iets dergelijks mag worden gelopen? Schoenen die ook buiten worden gedragen zijn daar vanwege de hygiëne verboden. De meeste kinderen lopen daar nu eenmaal op blote voeten.
Roken is in het sportcomplex verboden.
U kunt tijdens de lessen in de kleedkamers, de hal of buiten wachten. Houdt u kinderen, die u mee neemt en niet moeten lessen, bij u en laat ze niet het hele gebouw doorlopen. U bent daar verantwoordelijk voor. Zorgt u er alstublieft voor dat zij geen overlast veroorzaken voor anderen. Ballen zijn binnen verboden.
U hoeft niet binnen te blijven, maar zorgt u er dan wel voor dat u bereikbaar blijft. Wij beschikken graag over een goed werkend mobiel telefoonnummer.

VERZUIM
Via zwemscore kunt u zelf lessen afmelden en eventueel inhaallessen plannen. Dit heeft geen invloed op de geldigheidsduur van de leskaart.
Indien uw kind lang moet verzuimen (meer dan 2 maal) kunt u overwegen de leskaart laten blokkeren zodat deze niet onnodig verloopt. Uw kind hoeft dan niet terug op de wachtlijst maar de lesplaats wordt wel vrijgegeven. Als u weer verder wilt lessen moet u dus opnieuw een lestijd afspreken.

LICHTKRANT / BEELDSCHERM
Via de lichtkrant in de hal van het zwembad wordt algemene informatie doorgegeven. Ook informatie met betrekking tot (uitval van) de zwemlessen kunt u hier vinden.
Voor zwemlessen zijn er verschillende lestijden mogelijk.

De verschillende lesniveau's:

De eerste zwemles
Uw zoon/dochter begint met zwemles. Voorafgaand aan deze les moet u het lesgeld aan de kassa voldoen (Zie de tarievenlijst).

De eerste keer mag u bij de les aanwezig zijn (schoenen uit!) om uw kind op zijn/haar gemak te stellen. Na 30 minuten is het de bedoeling uw kind verder aan de ervaren zwemonderwijzer over te laten en rustig weg te gaan. De bedoeling is dat uw kind went aan uw afwezigheid bij de les.

Na de eerste les is het niet de bedoeling dat u erbij aanwezig bent. Uw kind weet dan inmiddels wat de bedoeling is en de zwemonderwijzer zal uw kind verder begeleiden.
Wel zijn er zogenaamde kijkdagen, waarop u de vorderingen van uw zoon/dochter kunt bekijken. De kijkdagen worden op deze website en bij de kassa aangegeven.

Uw kind wordt in deze groep watervreesvrij gemaakt. Hij of zij leert in het water te zijn, onder water te gaan, drijven op de buik en rug en erin springen vanaf de kant.
In de instroomgroepen hoeft er nog niet gekleed te worden geoefend.

Als een kind alle onderdelen voldoende beheerst wordt u gebeld voor een andere lestijd. Het kind gaat dan naar het ondiep 1 niveau.

Ondiep 1 niveau

Uw zoon/dochter is nu watervrij en beheerst de beginselen voldoende om te gaan leren zwemmen. In het ondiep 1 wordt de beenslag van de school- en de enkelvoudige rugslag aangeleerd. Dat gebeurt in hetzelfde stuk badwater als de instroom-groep, maar de lesstof is nu gericht op het onder de knie krijgen van de beginselen van de zwemslagen. Ook wordt er begonnen met het aanleren van de borst- en de rugcrawl. De eerder aangeleerde vaardigheden worden bijgehouden en uitgebreid.
De eerste les van de maand is er gekleed zwemmen. Bent u de kleren een keer vergeten dan wordt het gewoon weer de volgende maand.
Als alle onderdelen van een voldoende niveau zijn, gaat uw kind naar ondiep 2.

Ondiep 2 niveau

Uw zoon/dochter heeft nu de eerste beginselen van het zwemmen onder de knie. In het ondiep 2 worden de zwemslagen verder onderwezen. Uw zoon/dochter gaat nu de combinatie van de armen en benen van de schoolslag leren. Dit is voor sommige kinderen erg moeilijk en kan dus enige tijd duren. De enkelvoudige rugslag, de borst- en rugcrawl worden verder geoefend. De eerder aangeleerde vaardigheden worden bijgehouden en uitgebreid.
De eerste les van de maand is er gekleed zwemmen. Bent u de kleren een keer vergeten dan wordt het gewoon weer de volgende maand.
Als alle onderdelen van de lesstof met een voldoende worden gewaardeerd gaat uw kind naar het middeldiepe bad. Dat gaat niet in één keer omdat dat meestal iets te veel van het goede is. Daar worden enkele lessen aan besteed om dit langzaam op te bouwen.

Middeldiep niveau

Uw zoon/dochter heeft nu de zwemslagen al aardig onder de knie en gaat naar het middeldiepe bad. In het middeldiepe zal de directe ondersteuning van de zwemonderwijzer, die in het ondiepe bad meestal in het water aanwezig was, vervallen. Uw kind moet het goeddeels zelf doen, want de zwemonderwijzer blijft nu meestal op de kant.
In dit gedeelte van het zwembad kunnen kinderen niet meer staan. Daarom wordt er flink aan de conditie gewerkt en wordt uiteraard de techniek van de zwemslagen verder verbeterd. Er komt nu ook watertrappen bij. De eerder aangeleerde vaardigheden worden bijgehouden en uitgebreid. Na verloop van tijd worden de drijfmiddelen afgebouwd zodat uw kind op geheel eigen kracht gaat zwemmen. Ook wordt er begonnen met het aanleren van het duiken.
De eerste les van de maand is er gekleed zwemmen. Bent u de kleren een keer vergeten dan wordt het gewoon weer de volgende maand.
Als de onderdelen van het middeldiepe bad voldoende worden beheerst gaat uw kind naar het diepe bad. Hier duurt enkele lessen voordat uw kind definitief mag blijven. Het wordt langzaam opgebouwd.

Diep niveau

Uw zoon/dochter gaat nu naar het diepe bad. Hij/zij heeft geen drijfmiddelen meer en moet het helemaal zelf doen. De technieken en de conditie moeten nu op het niveau van het A-diploma worden gebracht. De eerder aangeleerde vaardigheden worden bijgehouden en uitgebreid. Na het A-diploma volgen het B- en C-diploma.
Voor het A- en B-diploma wordt op dezelfde lestijden geoefend. Voor het C-diploma is er andere een lestijd.
De eerste les van de maand is er gekleed zwemmen. Bent u de kleren een keer vergeten dan wordt het gewoon weer de volgende maand tenzij u hiervoor een apart briefje ontvangt.

Diplomazwemmen

Als uw zoon/dochter alle vaardigheden van het betreffende diploma onder de knie heeft en voldoende conditie heeft opgebouwd, krijgt hij/zij een afzwembriefje mee. Kijkt u even op zwemscore na of de gegevens die wij van uw kind hebben ook kloppen zodat de juiste gegevens ook op het diploma komen. Als dit niet klopt kunt u dat uiterlijk vrijdagavond vóór het diplomazwemmen aan ons door geven. Het liefste per mail.
Aan het diplomazwemmen zijn normaal gesproken geen kosten verbonden.
Uw kind krijgt na het slagen het diploma. Als u ook een diplomategel wilt, kunt u die aan de kassa bestellen. Als u dat uiterlijk twee dagen voor de examendatum doet, wordt de tegel na het behalen van het diploma direct uitgereikt. Nabestellingen zijn altijd mogelijk.
De examendata kunt u in onze webagenda vinden.
Wat moet je allemaal kunnen om het diploma te behalen?
A-diploma
B-diploma
C-diploma
zwemvaardigheidsdiploma 1
zwemvaardigheidsdiploma 2
zwemvaardigheidsdiploma 3

Inschrijven voor zwemles

Op dit moment is het inschrijfformulier niet digitaal beschikbaar.
Stuur een mail met naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer(s) en mailadres naar het zwembad.

Stuur mail