Aansprakelijk stellen gemeente

 • bij schade opgelopen door onzorgvuldigheid gemeentelijk handelen of gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of voertuigen
 • gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van schuld of nalatigheid

Gang van zaken

U meldt de schade eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Als het nodig is, kunt u daarna de gemeente aansprakelijk stellen en een claim indienen door:

 • een brief te sturen naar de gemeente, afdeling juridische zaken.
 • in deze brief staat tenminste:
  - uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens

  - datum, tijd en locatie (straat en huisnummer) waar de schade is veroorzaakt
  - welke (letsel-)schade u hebt opgelopen en hoe hoog uw schade is
  - bewijsstukken (foto’s), proces-verbaal van politie over de (voertuig)schade en een origineel getekend schadeformulier en expertiserapport
  - waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade
  - eventuele getuigenverklaring(en)

Beoordeling

 • de gemeente of de verzekeringsmaatschappij van de gemeente beoordeelt de claim
 • de toe- of afwijzing van de aansprakelijkstelling ontvangt u schriftelijk

Bezwaar

Tegen een afwijzing van aansprakelijkheid kunt u geen bezwaar maken bij de gemeente of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Wel kunt u naar de burgerlijke rechter gaan. Zie hiervoor: www.rechtspraak.nl.