Terug naar het overzicht

Bewonersavond Sportlandschap

Op 26 september is er een informatiebijeenkomst over het Sportlandschap Stede Broec. De gemeente ziet samen met de sportverenigingen kansen voor een nieuw sport- en recreatielandschap bij het sportcomplex van Zouaven en SAV aan de Wijzend-Raadhuislaan in Grootebroek.

Scenario’s

Met verschillende partijen hebben we de kansen voor het gebied bekeken. Vervolgens vertaalden we de kansen in 4 scenario’s die we bespraken met de direct betrokken verenigingen en belanghebbenden. Ook onze inwoners konden reageren op de scenario’s via de website samen.stedebroec.nl. Alle reacties en aandachtspunten hebben we verzameld en betrokken bij het maken van een ontwerp voorkeursscenario.

Op de informatiebijeenkomst geven wij in een presentatie een toelichting op het voorkeurscenario. Daarna kunt u hierop uw reactie geven. Iedereen is van harte welkom!

Programma 26 september

De bijeenkomst wordt gehouden in de grote aula van het Martinuscollege, De Aanloop 6, Grootebroek.

  • 19.15 uur inloop
  • 19.30 uur presentatie ontwikkeling en voorkeursscenario sportlandschap
  • 20.00 uur vragen stellen en reageren op voorkeursscenario
  • 21.00 uur einde bijeenkomst

Inlopen na 20.00 uur is ook mogelijk. Medewerkers van de gemeente staan dan klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u dan reageren op het voorkeursscenario.

Informatie

Klik voor meer informatie op de link naar het project Sportlandschap Middengebied Stede Broec Zuidwest. De 4 scenario’s voor het Sportlandschap kunt u bekijken op samen.stedebroec.nl. Daar zullen we na 26 september ook het voorkeursscenario publiceren.

Op 14 september gingen we in gesprek met verenigingen over de scenario’s voor het sportlandschap.