Terug naar het overzicht

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een rups die vooral in de zomer voorkomt op eikenbomen. Het diertje stoot brandharen uit als het in gevaar is. Deze haartjes veroorzaken huiduitslag en jeuk.
Ziet u nesten of rupsen in gemeentebomen? Meld dit bij de gemeente.

De gemeente controleert eikenbomen elk jaar

De gemeente controleert elk jaar in welke eikenbomen nesten van de eikenprocessierups zitten. Gemeente Stede Broec verwijderd de eikenprocessierupsen op plekken waar veel mensen komen. Vanaf juli/augustus worden de nesten verwijderd met een speciale stofzuiger.

Het streven is om nesten in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom te verwijderen. Buiten de bebouwde kom geldt dat voor de nesten in bomen langs veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties. In minder drukbezochte gebieden waarschuwen we u door middel van de linten in of rond de eikenboom. 

Fietsers en voetgangers worden gewaarschuwd in de noordelijke en zuidelijke groenstroken door middel van borden. Hier worden geen nesten verwijderd.

Werkwijze

Vanaf mei worden de eiken gecontroleerd op aanwezigheid van rupsen. Bij constatering van nesten worden deze verwijderd. Bij specifieke locaties met nesten, kunnen waarschuwingsbordjes en lint geplaatst worden. Dit zijn vaak locaties in (park)bossen of locaties met weinig verkeer.

Wat doen we meer?

Door rond de boom zo min mogelijk te maaien, kunnen natuurlijke vijanden zoals sluipwespen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Sluipwespen leggen hun eitjes in het lichaam van de eikenprocessierups. Wanneer deze eitjes uitkomen, eten de larven vervolgens de rupsen van binnen uit op. Deze voeding hebben zij namelijk nodig om hierna weer als west uit te kunnen vliegen.
Zo kan een deel van de aanwezigheid van rupsen vroegtijdig voorkomen worden.

Als u een nest heeft gevonden

  • Kom niet in de buurt van een boom waar de eikenprocessierups is aangetroffen. Blijf, zeker bij wind, op voldoende afstand
  • Treft u de eikenprocessierupsen aan in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom, langs een wandel- en fietsroute buiten de bebouwde kom of direct nabij uw woonerf? Geef dit door aan de gemeente
  • Onze collega’s van de buitendienst gaan langs bij de gemelde locaties
  • Betreft het de eikenprocessierups en staat de boom op gemeentelijke grond dan zorgen we voor ruiming. Bij een hoge plaagdruk kan het enige weken duren voordat de rupsen zijn verwijderd
  • Als blijkt dat het om een andere soort rups gaat, krijgt de melder daarvan bericht

Nesten in bomen particulieren

  • Bij bomen in privé eigendom is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de maatregelen tegen overlast
  • Wij adviseren om niet zelf te bestrijden maar een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Onjuiste bestrijding kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten door verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen of contact met de brandharen. Ook kan de overlast verergeren wanneer de nesten worden weggebrand
  • De kosten van het opruimen zijn in dit geval voor eigen rekening

Overlast voor mens en dier

Mensen die in aanraking komen met de zogenoemde ‘brandharen’ van de rups kunnen gezondheidsklachten krijgen zoals jeuk, rode of geïrriteerde ogen, huiduitslag of luchtwegklachten. Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s. Vee kan hinder ondervinden na het grazen onder de aangetaste bomen of wanneer dit gras als hooi wordt gevoerd. Honden en andere huisdieren kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten ernstig letsel aan het mondslijmvlies krijgen. 

Folder RIVM eikenprocessierups

Folder GGD eikenprocessierups