Terug naar het overzicht

Meerdere monumenten gratis te bezoeken tijdens Open Monumentendag

Op zaterdag 9 en zondag 10 september openen weer duizenden monumenten in Nederlands gratis hun deuren voor het grote publiek, tijdens de 37ste editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag. Met de focus op ‘Levend Erfgoed’ wil de organisatie een breed publiek kennis laten maken met immaterieel erfgoed. In Stede Broec zijn op zondag 10 september een aantal locaties opengesteld voor publiek. Ook worden er rondleidingen en diverse andere leuke activiteiten georganiseerd Historisch vereniging Oud Stede Broec.

Thema Levend Erfgoed

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten en dat vieren we door het thema ‘Levend erfgoed’ te koppelen aan Open Monumentendag. Immaterieel erfgoed – oftewel levend erfgoed – zijn de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer willen doorgeven. Dit immateriële erfgoed is, anders dan de stenen van een monument, voortdurend in beweging en verandert mee met de tijd én van beoefenaar tot beoefenaar. De monumenten barsten dit jaar dus uit hun voegen van levendigheid. Verrassende koppelingen tussen monumenten en levend erfgoed worden opgezocht.

Aandacht voor verenigingsleven

De Open Monumentendag in Stede Broec vindt dit jaar plaats op zondag 10 september. Het thema “Levend erfgoed” kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Dit jaar krijgen hier niet specifiek de monumenten, maar het verenigingsleven binnen de dorpen volop de aandacht. Wie is er vroeger niet lid geweest van een vereniging of club? In het verleden kwamen veel verenigingen voort vanuit de kerken. Optochten van verenigingen kwamen veelvuldig voor in het dorp. Soms hadden deze verenigingen zelfs vaandels of vlaggen, denk bijvoorbeeld aan fanfares of processies. Maar ook sportverenigingen die zich op een speciale manier wilde manifesteren lieten zich niet onbetuigd.

Breng een bezoek aan de Nicolaaskerk, molen Ceres of het clubhuis van Oud Stede Broec

De Nicolaaskerk in Lutjebroek is ook dit jaar de hoofdlocatie van de Open Monumentendag in Stede Broec. Hier zijn allerlei vlaggen, vaandels en een fototentoonstelling van diverse verenigingen die de gemeente Stede Broec rijk was te bezichtigen. Tijdens het bezoek kan er worden genoten van muziek van het orgel of één van de fanfares die hier komt spelen. Ook molen Ceres in Bovenkarspel is open voor bezoek. Naast het resultaat van de restauratie na de verschrikkelijke Nieuwjaarsbrand van 2020 is er de gelegenheid om te ontdekken wat een molenaar allemaal doet. Bij droog weer staat er voor de kinderen een springkasteel naast de molen. Tot slot is er ook bij het clubhuis van Oud Stede Broec van alles te doen. Zo wordt daar “verloren brood” met kaneel en suiker gemaakt in de keuken en volgens traditie weer een historische quiz gehouden waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Meer informatie over het programma

Het gehele programma is terug te vinden in de speciale monumentenkrant dat deze week verschijnt in het Weekblad van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Daarnaast kunt u het programma bekijken op de website van de Open Monumentendag.