Veelgestelde vragen over stemmen

Op deze pagina hebben wij een aantal veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

Vragen over stemmen

Op 15 maart 2023 worden gezamenlijk de verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en de waterschappen. In Stede Broecvkunt u stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Kijk op de website Hoe werkt stemmen? voor een duidelijke uitleg.

Informatie over deelnemende partijen en meer informatie over de Provinciale Staten verkiezing leest u op de website van Provincie Noord-Holland

Informatie over deelnemende partijen en meer informatie over de verkiezing van het Hoogheemraadschap vindt u op de website van het Hoogheemraadschap

Om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten moet u Nederlander zijn, 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023, binnen de grenzen van de provincie wonen op 30 januari 2023 en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Om te mogen stemmen voor het waterschap moet u 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023, binnen de grenzen van het waterschap wonen op 30 januari 2023 en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Ook EU-burgers en niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning mogen stemmen. Kijk hier voor meer informatie over het kiesrecht bij de waterschapsverkiezingen.

Het is mogelijk dat u alleen mag stemmen voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Op woensdag 15 maart kun u van 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen op de volgende locaties:

LocatieAdresWoonplaats
Omringlocatie Nicolaas (NIEUW)Azalealaan 18Lutjebroek
Dorpshuis de StekOp den Hoef 36Grootebroek
RK Jenaplanschool De Hussel (NIEUW)Dam 20 aGrootebroek
’t Vierspan locatie Woud (NIEUW)Kloosterpoort 3Grootebroek
Het PostkantoorHoofdstraat 17Bovenkarspel
Vereenigingsgebouw de TufHoofdstraat 206Bovenkarspel
Basisschool De Klimop (NIEUW)De Bouw 60Bovenkarspel
’t Vierspan locatie Wendel (NIEUW)Korenmolenlaan 2Bovenkarspel
Zorgbrasserie Bij de Molen (NIEUW)Broekerhavenweg 82Bovenkarspel
SBO Palet Bovenkarspel (NIEUW)Princenhof 4Bovenkarspel

                                             

                                          

U kunt stemmen op woensdag 15 maart 2023 van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Op het stembureau levert u uw stempas(sen) in. Wij controleren uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Hierna ontvangt u uw stembiljet(ten). Op het papieren stembiljet staan alle politieke partijen en kandidaten vermeld op wie u uw stem kunt uitbrengen.

In het stemhokje geeft u op uw stembiljet uw keuze aan voor een politieke partij en een kandidaat voor deze partij. U doet dit met het rode potlood. Met het rode potlood kleurt u het rondje in dat bij de partij en een kandidaat staat waarop uw kunt stemmen.

Maakt u een verkeerde keuze en heeft u het stembiljet nog niet in de stembus gedaan? Dan kunt u 1 keer tegen inlevering van het oude stembiljet een nieuw stembiljet krijgen. Heeft u uw stembiljet al in de stembus gedaan? Dan kunt u niet meer wijzigen. Tijdens de verkiezingen mogen wij de stembus niet openen.

Let op! Er staan twee stembussen op het stembureau. Eén voor de Provinciale Staten en een voor het waterschap. Let erop dat u het stembiljet in de juiste bus doet.

Uw stem is bijvoorbeeld ongeldig als:

  • u meer dan één hokje rood hebt gekleurd
  • u een hokje hebt gekleurd met een andere kleur dan de kleur rood
  • u geen hokje rood hebt gekleurd maar wel op het stembiljet hebt geschreven
  • u een hokje rood hebt gekleurd en op het stembiljet een opmerking hebt gemaakt waaruit uw identiteit blijkt

U stemt blanco door geen hokje rood te kleuren en niets op het stembiljet te schrijven. Blanco stemmen tellen niet mee voor de zetelverdeling. Blanco stemmen tellen alleen mee voor de opkomst.

  1. Uw stempas(sen)
  2. Uw geldige identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de stemming.
  3. Uw kiezerspas als u wilt stemmen in een andere gemeente binnen de provincie of binnen het waterschap.
  4. Als u bij volmacht stemt voor iemand anders, dan neemt u zijn of haar stempas mee en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Dit mag een digitale kopie zijn.

U geeft bij de gemeente aan dat u uw identiteitsbewijs kwijt bent of bij de politie dat uw identiteitsbewijs is gestolen. Van de gemeente of de politie ontvangt u een vermissingsverklaring of proces-verbaal waarmee u kunt stemmen. U moet dan nog wel een ander document laten zien met daarop uw naam en pasfoto, bijvoorbeeld een bibliotheekpasje of iets dergelijks.

Uiterlijk het weekend voor de verkiezing ontvangt u thuis een kandidatenlijst. Ook op de website van de Provincie Noord-Holland en de website van het Hoogheemraadschap kunt zien op wie u kunt stemmen.

Ja, u kunt stemmen in een andere gemeente binnen de Provincie Noord-Holland en binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Om te stemmen in een andere gemeente hebt u wel een kiezerspas nodig. Meer informatie over het aanvragen van een kiezerspas vindt u op de pagina stemmen in een andere gemeente.

Ja, dat kan op twee manieren. U kunt iemand machtigen via een schriftelijke- of via een onderhandse volmacht. Meer informatie hierover leest u volmacht geven.

Vragen over de stempas

Een stempas bewijst dat u kiesgerechtigd bent en mag stemmen voor de verkiezing die vermeld staat op de stempas. Op de stempas staan uw naam en adres en een uniek stempasnummer. De stempas hebt u samen met uw identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen op een stembureau.

Uiterlijk 25 februari 2023 ontvangt u thuis uw stempas(sen). U ontvangt de stempas(sen) op het adres waar u op 30 januari 2023 stond ingeschreven. Het is mogelijk dat u maar één stempas ontvangt. Dat is mogelijk als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit en daarom alleen kiesgerechtigd bent voor het waterschap.

U kunt dan een vervangende stempas aanvragen in de gemeente waar u op 30 januari 2023 stond ingeschreven. Meer informatie over het aanvragen van een vervangende stempas vindt u op de pagaina Stempas kwijt of niet ontvangen

Vragen over het stembureau

Ja. Hulp in het stemhokje is toegestaan voor kiezers met een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. De kiezer met een handicap die hulp wil, mag zelf bepalen wie hem of haar helpt in het stemhokje. Dit kan ook een stembureaulid zijn.

In principe niet, omdat er maar één persoon tegelijk in een stemhokje mag in verband met het stemgeheim. Als duidelijk is dat van enige beïnvloeding van een kiezer absoluut geen sprake kan zijn, bijvoorbeeld een ouder met een kind van 3 jaar, kan deze kiezer toestemming hiervoor vragen aan de voorzitter van het stembureau.

Ja, dat mag als de pen of het potlood rood schrijft. U hoeft geen eigen pen mee te nemen. Iedere kiezer krijgt op het stembureau een eigen rood potlood om te kunnen stemmen.