Volmacht geven

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? U kunt iemand in dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen door een onderhandse volmacht te verlenen. Vul hiervoor allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien.

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • stond op 30 januari 2023 ingeschreven in dezelfde gemeente als u bij een onderhandse volmacht of is woonachtig in dezelfde provincie/waterschap bij een schriftelijke volmacht
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen