Volmacht geven

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kan iemand anders uw stem uitbrengen via een volmacht. Dit kan op 2 manieren:

  • onderhandse volmacht
  • schriftelijke volmacht

Een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht is niet meer in te trekken. Dat houdt in dat u na aanvraag van deze volmacht niet meer zelf kunt stemmen.

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • stond op 30 januari 2023 ingeschreven in dezelfde gemeente als u bij een onderhandse volmacht of is woonachtig in dezelfde provincie/waterschap bij een schriftelijke volmacht
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen

U kunt iemand in dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen door een onderhandse volmacht te verlenen. Vul hiervoor allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien.

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kan nodig zijn als u iemand wilt machtigen voordat u zelf uw stempas hebt ontvangen of als u iemand wilt machtigen in een andere gemeente binnen de provincie of binnen het waterschap. U vraagt de volmacht aan in de gemeente waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. U kunt een schriftelijk volmacht op 2 manieren aanvragen:

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via DigiD.

Schriftelijk aanvragen

Print hiervoor het papieren aanvraagformulier uit en stuur dit op naar de gemeente:

Gemeente Stede Broec
Afdeling Publiekszaken, Verkiezingen
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Wanneer moet uw aanvraag zijn ontvangen?

Uw aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023, 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Na behandeling van uw aanvraag sturen wij de volmacht per post naar het adres van de gemachtigde.

Let op! Doe uw aanvraag op tijd en houd daarbij rekening met het feit dat de post er een aantal werkdagen over kan doen.

Een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht is niet meer in te trekken. Dat houdt in dat u na aanvraag van deze volmacht niet meer zelf kunt stemmen.

Uw aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023, 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Na behandeling van uw aanvraag sturen wij de volmacht per post naar het adres van de gemachtigde.

Let op! Doe uw aanvraag op tijd en houd daarbij rekening met het feit dat de post er een aantal werkdagen over kan doen.