Bezwaar maken tegen aanslag OZB

 • bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen
 • binnen zes weken na dagtekening van de aanslag indienen
 • moet worden behandeld binnen het lopende kalenderjaar

Bezwaar maken tegen aanslag OZB met DigiD

Meer weten

U kunt:

 • bezwaar maken tegen de aanslag OZB als op de aanslag de verkeerde naam staat
 • bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag hebt ontvangen
 • bezwaar indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het niet in behandeling. Het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk.
 • ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB terug die u ten onrechte heeft betaald.

Er zijn geen kosten verbonden aan het maken van bezwaar.

Schriftelijk bezwaar

Als u bezwaar wilt maken kunt u bovenstaande link gebruiken.

Ook kunt u zelf een bezwaarschrift schrijven. Hierin moet staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden van uw bezwaar
 • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel