Briefadres

  • aanvragen alleen op afspraak
  • alleen aanvragen als u (tijdelijk) geen vast woon- of verblijfadres heeft
  • briefadres moet een huisadres zijn dus geen postbus of onbewoond adres
  • aanvragen in de gemeente waar het adres is
  • hoofdbewoner/eigenaar komt persoonlijk mee bij de aanvraag
  • aanvrager en hoofdbewoner/eigenaar beiden geldig identiteitsbewijs meenemen
  • als u in een zorginstelling of een gevangenis verblijft kunt u een briefadres schriftelijk aanvragen. Wij sturen het formulier op verzoek naar u toe.

Maak direct een afspraak

Meer weten

Als u geen post kunt ontvangen omdat u geen vast woonadres hebt, bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent dan kunt u een briefadres aanvragen.

Ook als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of in een gevangenis bent. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft.

Een briefadres kan gevolgen hebben voor uw persoonsgebonden budget (PGB), uw uitkering of uw toeslagen van de belastingdienst. Neem hierover contact op met de betreffende instantie.

Kosten

Het doorgeven van een briefadres is gratis