Centrumplan Stede Broec

Hier vindt u meer informatie over het Centrumplan Stede Broec: de uitbreiding van winkelcentrum Streekhof en de verbetering van omliggende gebied (aangepast op 23 augustus 2018)

Ga naar de nieuwsbrieven.

Planning Verkeerssituatie en parkeerplaats Westzijde

centrumplan stede broecEr wordt een aansluiting op de Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan gemaakt. Dit om ervoor te zorgen dat de uitbreiding van het winkelcentrum aan de westzijde goed bereikbaar is. Om de doorstroming te bevorderen wordt aan de noordzijde een uitvoegstrook aangelegd. Ook is er een oversteekplaats voor fietsers gepland. Naast het nieuwe winkelgebied komt een groot parkeerterrein met ruimte voor 137 parkeerplaatsen. Het bouwrijp maken begint in september 2018, evenals de sloop van de woningen Schaperstraat 6 en 28 (en later ook nummer 12)

 

Procedure uitbreiding Streekhof

 • het Beeldkwaliteitsplan van Streekhof fase 4 en 6 is vastgesteld door de gemeenteraad en in werking getreden
 • Smit2Wielers is gestart met de bouw van een nieuw winkelpand met daarboven 12 appartementen
 • De oplevering van Smit2Wielers is gepland in het eerste kwartaal van 2019
 • het nieuwe bestemmingsplan Streekhof fase 4 en 6 is opgesteld en in procedure gebracht. De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan begin 2019 definitief is.
 • De start bouw van fase 4 (uitbreiding Streekhof) staat gepland in het tweede kwartaal van 2019
pdf Streekhof schetsontwerp fase 4.pdf (PDF, 19.9 MB)Bestand voorlezen

Openbare ruimte Zesstedenweg

 • de landschapsarchitect heeft een ontwerp gemaakt voor de Zesstedenweg (tussen het winkelcentrum en de rotonde)
 • dit ontwerp is voorgelegd aan bewoners van de Zesstedenweg en inmiddels vastgesteld
 • de werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2019
Aanzicht uitbereiding CentrumplanLuchtfoto uitbereiding CentrumplanOntwerp Smit Centrumplan pdf 3d presentatie zesstedenweg 5.pdf (PDF, 3.34 MB)Bestand voorlezen

Op/Maat locatie Middenweg

De gemeente Stede Broec verkoopt het pand aan de Middenweg 7 aan projectontwikkelaar Kuin Vastgoedontwikkeling. De projectontwikkelaar wil op deze locatie koopappartementen realiseren. Hierdoor wijzigt de bestemming en het gebruik van de locatie.

Planning Op/Maat locatie

 • er is een impressie van de toekomstige nieuwbouw gepresenteerd in Hét Postkantoor
 • van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage en is inspraak mogelijk. Bekijk het plan en de procedure op de website www.officiëlebekendmakingen.nl.
 • verwachting: in 2019 start de bouw
pdf Voorontwerpbestemmingsplan Middenweg 7 Bovenkarspel (PDF, 2.01 MB)Bestand voorlezen

 

Stel een vraag             

Video Centrumplan

Bekijk de video

Via nieuwsberichten en onze digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden. Hieronder vindt u ook de oudere nieuwsberichten van de website en de nieuwsbrief.