Centrumplan Stede Broec

Hier vindt u meer informatie over het Centrumplan Stede Broec: de uitbreiding van winkelcentrum Streekhof en de verbetering van het gebied er omheen.

Laatste nieuws: Het voorontwerp bestemmingsplan voor Streekhof Fase 4 & 6 ligt ter inzage. Bekijk hier het uitgebreide laatste nieuws.

Planning Verkeerssituatie Westzijde

centrumplan stede broecEr wordt een aansluiting op de Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan gemaakt. Dit om ervoor te zorgen dat de uitbreiding van het winkelcentrum aan de westzijde goed bereikbaar is. Om de doorstroming te bevorderen wordt aan de noordzijde een uitvoegstrook aangelegd. Ook is er een oversteekplaats voor fietsers gepland. Naast het nieuwe winkelgebied komt een groot parkeerterrein met ruimte voor 137 parkeerplaatsen. Het bouwrijp maken zal naar verwachting begin 2018 starten, evenals de sloop van de woningen Schaperstraat 6 en 28.

 

Procedure uitbreiding

  • het Beeldkwaliteitsplan van Streekhof fase 4 is vastgesteld door de gemeenteraad en in werking getreden
  • Smit2Wielers heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een geheel nieuw winkelpand met daarboven 12 appartementen
  • het nieuwe bestemmingsplan wordt opgesteld en in procedure gebracht

pdf Streekhof schetsontwerp fase 4.pdf (PDF, 19.9 MB)

Openbare ruimte Zesstedenweg

  • er overleg met de landschapsarchitect over een ontwerp voor de Zesstedenweg (tussen het winkelcentrum en de rotonde)
  • er komt een bijeenkomst voor bewoners van de Zesstedenweg en de aangrenzende ondernemers om tot een ontwerp te komen

Aanzicht uitbereiding CentrumplanLuchtfoto uitbereiding Centrumplan

pdf 3d presentatie zesstedenweg 5.pdf (PDF, 3.34 MB)

Op/Maat locatie Middenweg

De gemeente Stede Broec verkoopt het pand aan de Middenweg 7 aan projectontwikkelaar Kuin Vastgoedontwikkeling. De projectontwikkelaar wil op deze locatie appartementen realiseren. Hierdoor wijzigt de bestemming en het gebruik van de locatie.

Ontwerp Smit Centrumplan

Planning

  • er is een impressie van de toekomstige nieuwbouw gepresenteerd in Hét Postkantoor
  • als de definitieve plannen gereed zijn, gaat de bestemmingsplanprocedure (incl. inspraakmoment)
  • verwachting: in 2019 start de bouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Iets melden

 

Via nieuwsberichten en onze digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden. Hieronder vindt u ook de oudere nieuwsberichten van de website en de nieuwsbrief.