Centrumplan Stede Broec

November 2017 - De eerste fase van het Centrumplan Stede Broec is afgerond. Nieuwe ontwikkelingen zijn:

Planning Verkeerssituatie Westzijde

centrumplan stede broecEr wordt een aansluiting op de Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan gemaakt. Dit om ervoor te zorgen dat de uitbreiding van het winkelcentrum aan de westzijde goed bereikbaar is. Om de doorstroming te bevorderen wordt aan de noordzijde een uitvoegstrook aangelegd. Ook is er een oversteekplaats voor fietsers gepland. Naast het nieuwe winkelgebied komt een groot parkeerterrein met ruimte voor 137 parkeerplaatsen. Het bouwrijp maken zal naar verwachting begin 2018 starten, evenals de sloop van de woningen Schaperstraat 6 en 28.

Procedure uitbreiding

  • het Beeldkwaliteitsplan van Streekhof fase 4 is vastgesteld door de gemeenteraad en in werking getreden
  • Smit2Wielers heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een geheel nieuw winkelpand met daarboven 12 appartementen
  • het nieuwe bestemmingsplan wordt opgesteld en in procedure gebracht

Openbare ruimte Zesstedenweg

  • er overleg met de landschapsarchitect over een ontwerp voor de Zesstedenweg (tussen het winkelcentrum en de rotonde)
  • er komt een bijeenkomst voor bewoners van de Zesstedenweg en de aangrenzende ondernemers om tot een ontwerp te komen

Op/Maat locatie Middenweg

De gemeente Stede Broec verkoopt het pand aan de Middenweg 7 aan projectontwikkelaar Kuin Vastgoedontwikkeling. De projectontwikkelaar wil op deze locatie appartementen realiseren. Hierdoor wijzigt de bestemming en het gebruik van de locatie.

Planning

  • er is een impressie van de toekomstige nieuwbouw gepresenteerd in Hét Postkantoor
  • beoogd ontwikkelaar Kuin BV houdt naar aanleiding van die bijeenkomst de plannen nogmaals tegen het licht. Het ontwerp kan dus nog wijzigen. Er is in deze fase nog geen sprake van officiële inspraakavonden. Dat gebeurt als de definitieve plannen gereed zijn en de bestemmingsplanprocedure van start gaat
  • de verwachting is dat in 2019 gestart kan worden met bouwen

Meer informatie of reageren?

Wij horen graag uw ervaringen als gebruiker van het centrum. Wilt u iets melden over het nieuwe parkeerterrein aan de Stationslaan of de nieuwe indeling van het plein? 

Iets melden

Via nieuwsberichten en onze digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden. Hieronder vindt u ook de oudere nieuwsberichten van de website en de nieuwsbrief.