De energiesubsidie pot is leeg

18 juni 2020

Helaas kunt u dit jaar geen energiesubsidie meer aanvragen. Het subsidieplafond is bereikt en u kunt geen aanvraag meer indienen.

Kijk voor meer informatie op www.stedebroec.nl/energiesubsidie-voor-bestaande-woningen