Denk mee over het nieuwe verkeersplan

We gaan een nieuw verkeersplan maken. Het is een plan voor het gemeentelijke verkeersbeleid in de komende 10 jaar. Het doel van het plan is de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren.

Onderzoek

We houden een onderzoek om een goed beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in Stede Broec. Bijvoorbeeld over parkeren, verbindingen voor fietsers, onveilige kruispunten, oversteekplekken voor voetgangers.

Als input voor het verkeersplan horen we graag de mening van onze inwoners over verkeer in Stede Broec:

  • Op welke thema's moeten we inzetten met ons verkeers- en vervoerbeleid?
  • Wat gaat al goed en moeten we vooral behouden?
  • Waar ervaart u knelpunten; wat moet beter?

Uw inbreng is belangrijk om straks oplossingen te kiezen voor verbetering van verkeerssituaties.

Online vragenlijst

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst. Deze kunt u invullen vanaf 25 november tot uiterlijk 13 december 2020. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. 

Ga naar de vragenlijst

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Stede Broec uitgevoerd door adviesbureau Goudappel Coffeng. U kunt de vragenlijst anoniem invullen en de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. 

Informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over het onderzoek? Stuur een mail naar gemeente@stedebroec.nl of bel (0228) 510111.