Meedoen-regeling

Doel van de Meedoen-regeling is om ervoor te zorgen dat minima kunnen deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten en de maatschappij. Activiteiten waar u aan kunt denken:

 • deelname sportvereniging of culturele vereniging
 • abonnement bibliotheek
 • NS kortingskaart

Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie. 

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier invullen door in te loggen met DigiD. Als u een partner heeft moet hij/zij ook inloggen met DigiD. U kunt direct na het invullen van het aanvraagformulier declaraties indienen.

Klaarzetten

U moet documenten meesturen met uw aanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de documenten alvast klaar te zetten:

 • inkomensspecificatie en/of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand (bij wisselend inkomen van de afgelopen 3 maanden)
 • bewijsstukken van ander inkomen (heffingskortingen, alimentatie, onderhuur etc.)
 • afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kinderen over de afgelopen 3 maanden. Op uw afschrift moeten wij uw banksaldo kunnen aflezen
 • bewijsstukken van ander vermogen (auto, bromfiets, caravan, kapitaalverzekeringen, obligaties etc.)
 • meest recente overzicht hypotheekschuld
 • bewijsstuk schulden
 • indien u wilt declareren: nota’s, betaalbewijzen of bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u wilt declareren

Om in aanmerking te komen voor de Meedoen regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
 • u woont in de gemeente Stede Broec
 • u hebt op moment van aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
 • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet
 • u bent ouder dan 18

De vergoeding bedraagt maximaal:

 • voor alleenstaande: € 140,00 per jaar
 • voor echtparen: € 285,00 per jaar

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2021