Economisch klimaat

  • de gemeente streeft naar een gezond economisch klimaat
  • bedrijvigheid wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd
  • Stede Broec werkt samen met andere gemeenten voor regionaal economisch beleid
  • de belangrijkste bedrijfslocaties:
Industrieweg Reparatie, handel, dienstverlening, bouwnijverheid en perifere detailhandel (met name wonen en auto's)
de Tocht Dienstverlening, bouwnijverheid en vervoer, opslag en communicatie
de Wijzend Verschillende verenigingen, een autogarage en enkele bedrijvenunits. Zwembad en sporthal de Kloet is gevestigd op dit terrein
Middenweg Bedrijfsverzamelgebouw met detailhandel, dienstverlening

Regionale activiteiten voor ondernemers

  • ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio, zie http://nhn.nl/
  • bedrijvenloket West-Friesland ondersteunt ambities van bedrijventerreinen en helpt ondernemers bij het kiezen van het juiste bedrijventerrein, zie www.bedrijvenloketwestfriesland.nl
  • regionale samenwerking West-Friese gemeenten, zie regiowestfriesland.nl
  • visiedocument regionale detailhandelsvisie:
pdf Regionale detailhandelsvisie West-Friesland (2015) (PDF, 2.31 MB)