Energiesubsidie voor bestaande woningen

Het subsidieplafond is bereikt en u kunt geen aanvraag voor energiesubsidie meer indienen. Aanvragen kunnen niet meer op de wachtlijst gezet worden.

Stap 2: Na toekenning subsidie - Vaststellingsformulier

  • als uw subsidie aanvraag is goedgekeurd, laat u de werkzaamheden uitvoeren.
  • daarna vult u het vaststellingsformulier in
  • stuur kopie van de facturen en betaalbewijzen mee

Vaststellingsformulier met DigiD

Let op: De subsidie wordt alleen uitgekeerd als u binnen 8 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd  én binnen 16 weken na de datum waarop uw aanvraag werd goedgekeurd de vaststelling aanvraagt.

Nationale Energiebespaarlening

Er bestaat een landelijke lening, de Energiebespaarlening. Meer informatie vindt u op de www.energiebespaarlening.nl

Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.
Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl