Energiesubsidie voor bestaande woningen

Energiesubsidie voor 'energiemaatregelen' aan bestaande woningen

Energiebesparende maatregelen kunnen uw energierekening flink omlaag brengen. Dit levert een leuke besparing en een duurzaam en comfortabel huis op. De gemeente Stede Broec heeft ook dit jaar weer subsidie beschikbaar gesteld voor duurzamere woningen van haar inwoners.

Energie besparen

Energiesubsidie voor zonnepanelen wordt niet door de gemeente verstrekt.

Spelregels

Stap 1 het aanvraagformulier

Meteen online regelen met DigiD

Aanvraagformulier energiesubsidie

Geen DigiD? Bel ons voor een aanvraag- of vaststellingsformulier

Als uw aanvraag al is toegekend, gaat u hieronder naar stap 2 voor vaststelling van het bedrag.

Stap 2: Na toekenning subsidie - Vaststellingsformulier

  • als uw subsidie aanvraag is goedgekeurd, laat u de werkzaamheden uitvoeren.
  • daarna vult u het vaststellingsformulier in
  • stuur kopie van de facturen en betaalbewijzen mee

Vaststellingsformulier met DigiD

Let op: De subsidie wordt alleen uitgekeerd als u binnen 8 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd  én binnen 16 weken na de datum waarop uw aanvraag werd goedgekeurd de vaststelling aanvraagt.

Nationale Energiebespaarlening

Er bestaat een landelijke lening, de Energiebespaarlening. Meer informatie vindt u op de www.energiebespaarlening.nl

Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.
Meer informatie vindt u op www.duurzaambouwloket.nl