Gebruik deel van de weg, stoep of openbaar groen

Het is niet toegestaan om zonder toestemming objecten zoals containers, bouwketen of steigers op de openbare weg, stoep of in het openbaar groen te plaatsen.

 •  ten minste tien werkdagen van tevoren melden
 • een melding is gratis
 • er moet minimaal 3,5 meter vrije doorgang overblijven op rijbaan voor de hulpdiensten
 • de weg mag niet worden afgesloten

Meldingsformulier plaatsen objecten openbare weg (pdf, 139,85 kb)

Houdt u minder dan 3,50 meter wegbreedte over, of is het nodig om de weg af te sluiten vraagt  u een ontheffing verkeersmaatregel aan.

Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente t.a.v. de afdeling Leefomgeving, per post of e-mail. Zie Contact- en openingstijden

Meer weten

Voorwaarden voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte zijn:

 • de breedte van de vrije weg moet minimaal 3,5 meter zijn, ten behoeve van de hulpdiensten
 • de weg mag niet worden afgesloten
 • brandkranen, putten en kolken moeten beschikbaar blijven
 • het object moet voldoende zichtbaar te zijn
 • schade die ontstaat door het plaatsen van het object zijn voor rekening van de aanvrager
 • containers worden indien mogelijk geplaatst op parkeerplaatsen (niet op gehandicaptenparkeerplaatsen)
 • er moet rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid
 • neem contact op met de gemeente als het object langer dan de overeengekomen periode blijft staan
 • de plaats waar het object heeft gestaan wordt schoon en onbeschadigd achtergelaten
 • schade die is ontstaan door het plaatsen van het object, worden door de gemeente op kosten van de veroorzaker hersteld

 • de gemeente kan toestemming voor het plaatsen van objecten weigeren

 • bij voorkeur aanleveren met situatieschets

 

Ontheffing verkeersmaatregel

 • wordt in uitzonderlijke gevallen afgegeven
 • bij het afwijken van geldende verkeersregels
 • voor het afsluiten van een straat, het rijden op voet-, of fietspaden, niet kunnen voldoen aan een lengtebeperking, etc.
 • verleend bij bijvoorbeeld werkzaamheden, evenementen en andere gebeurtenissen
 • de gemeente kan een ontheffing verkeersmaatregel weigeren
pdf Aanvraagformulier ontheffing verkeersmaatregel (PDF, 198.85 KB)