Geen koolmonoxide in gymzaal Lutjebroek gemeten door brandweer

8 maart 2019
Bij een meting in gymzaal De Horn in Lutjebroek is geen koolmonoxide geconstateerd. De meting is uitgevoerd nadat achttien kinderen van basisschool De Baskuul in Lutjebroek onwel waren geworden.

De achttien kinderen van groep 5 en 6 zijn donderdag 7 maart onwel geworden tijdens de gymles. Ze werden duizelig, kregen hoofdpijn, trokken wit weg en moesten overgeven. Omdat deze verschijnselen lijken op koolmonoxidevergiftiging, is donderdagavond de brandweer gebeld.

Meting koolmonoxide

De brandweer heeft vrijdagochtend vroeg gemeten of er verhoogde concentratie koolmonoxide in de gymzaal is. De brandweer heeft geen verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. Om de luchtkwaliteit in de gymzaal extra in de gaten te houden heeft de gemeente nu een koolmonoxide-meter geïnstalleerd in de gymzaal. Ook de Cv-installatie van de gymzaal is nagekeken en die is helemaal in orde.

Leerlingen weer naar school

Twee kinderen voelen zich nog niet lekker. Een kind is nog bij de huisarts langs geweest. De andere kinderen konden vrijdag weer naar school. De gemeente zal de gebruikers van de gymzaal informeren over de metingen en onderzoeken.

Het onderzoek is vrijdagochtend gestart om koolmonoxide uit te sluiten. Donderdag was er geen acute aanleiding om dit onderzoek direct te starten.