Gespannen sfeer thuis? Trek op tijd aan de bel

15 april 2020

‘Blijf zoveel mogelijk thuis,’ luidt één van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar niet iedere thuissituatie is even fijn. Kinderen, volwassen en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld kunnen dan minder goed even weg uit huis. 

Juist daarom is het ook in deze tijd van belang om goed naar uw omgeving te kijken. Trek op tijd aan de bel als u een vermoeden heeft van huiselijk geweld, ook als u twijfelt. Let op signalen van geweld, mishandeling, (ernstige) verwaarlozing. Vraag gerust om advies en hulp en bel wanneer u zich zorgen maakt. Er zijn meer organisaties waar u terecht kunt.

Bel bij direct gevaar altijd 112. Gaat het niet goed in uw eigen gezin? Of ben u zelf slachtoffer van mishandeling? Dan kunt u via 0800-2000 contact zoeken met Veilig Thuis of kijk op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl voor meer informatie. Bekijk ook de flyer:

pdf Flyer wat als de spanningen oplopen Rijksoverheid (PDF, 174.24 KB)Bestand voorlezen