Hout stoken: hoe voorkom je overlast en gezondheidsklachten

Het stoken van hout via open haard of kachel brengt warmte en gezelligheid in huis. Maar wist u dat het stoken van hout ook gezondheidsklachten en veiligheidsproblemen kan veroorzaken? Daarom is het van belang te voorkomen dat u of uw directe woonomgeving overlast van het stoken van hout ondervindt.

Gezondheid

Verbranding vereist veel zuurstof: zorg daarom voor een goede ventilatie tijdens het stoken.
De gassen die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces bevatten fijn stof en verslechteren de luchtkwaliteit binnen en buiten uw huis. Wanneer op onverantwoorde wijze wordt gestookt, neemt het gehalte koolmonoxide, dioxine, metaalverbindingen, zoutzuur en formaldehyde in de rook toe. Hierdoor lopen mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen een verhoogd risico op gezondheidsklachten.

Platform Houtrook en Gezondheid

Mede op initiatief van de Rijksoverheid is het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld. Het platform geeft oplossingen aan om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen of te verminderen. Het platform is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid.

Tips voor de houtstoker om overlast te voorkomen of te verminderen:

  • gebruik voor een doelmatige verbranding de volledige capaciteit van de kachel: zuinig stoken veroorzaakt roetaanslag in het schoorsteenkanaal, wat tot zware luchtverontreiniging en zelfs brand kan leiden. Zorg daarom dat de capaciteit van uw kachel is afgestemd op de grootte van de ruimte die verwarmt wordt: gebruik liever een kleine kachel die voluit brandt dan een grote kachel die wordt gedempt
  • gebruik een goed en schoon rookkanaal dat aan de vereisten uit het Bouwbesluit voldoet
  • gebruik alleen gedroogd hout
  • gebruik nooit de volgende houtsoorten: vochtig, geverfd, gebeitst of ge├»mpregneerd hout, spaanplaat, triplex of hardboard; hierbij komen veel schadelijke stoffen vrij
  • allesbranders bestaan niet, alleen het stoken van hout en kool zijn toegestaan. Plastic, papier en textiel zijn ongeschikt voor verbranding en dienen via de reguliere inzameling te worden ingeleverd
  • stook niet bij windstil of mistig weer; de rook blijft dan in de omgeving hangen; houdt tevens rekening met de windrichting in verband met uw woonomgeving
  • zorg voor voldoende ventilatie: open een raam of rooster en zorg voor voldoende toevoer van lucht naar de kachel en uitlaatklep van de schoorsteen
  • leeg regelmatig de aslade en laat het rookkanaal van uw kachel of open haard minstens jaarlijks door een erkende schoorsteenveger reinigen; dit voorkomt schoorsteenbranden
  • let op de kleur van de rookuitstoot: een goede verbranding geeft nagenoeg geen rook; een donkergrijze of zwarte kleur wijst op verkeerde brandstof of onvolledige verbranding
  • laat u door een specialist adviseren bij het installeren van open haard, kachel en rookkanaal

Zie www.schoorsteenveger.nl

Heeft u last van rook door stoken?

Heeft u last van het stookgedrag van uw buren, ga dan eerst zelf met ze in gesprek. Vaak kunnen er onderling afspraken worden gemaakt om de overlast op te heffen of te verminderen; bijvoorbeeld door het stoken te beperken tot bepaalde uren van de dag of het aanpassen van het rookkanaal.

Wat kan de gemeente doen?

De gemeente kan controleren of de stookinstallatie voldoet aan de technische eisen. Deze technische eisen staan in het Bouwbesluit 2012. U kunt bijvoorbeeld denken aan de hoogte van een schoorsteen. In de praktijk blijkt dat in veel gevallen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

Stookalert

Bij sommige weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij weinig wind, waait de rook minder goed weg. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.rivm.nl/stookalert