Inburgering

Om in te burgeren moet u inburgeringsexamen doen. Er wordt gekeken of u:

 • voldoende Nederlands spreekt, leest en schrijft en verstaat
 • genoeg weet van de Nederlandse samenleving
 • verblijfsvergunning vóór 1 januari 2013 gekregen: gemeente helpt bij inburgering
 • verblijfsvergunning na 1 januari 2013 gekregen: DUO informeert u per brief hoe en wanneer u zelf uw inburgering regelt.
 • u bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald

zie ook: www.inburgeren.nl

Hoe het werkt

In de Wet Inburgering staat dat mensen die in Nederland willen komen wonen, op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse cultuur en taal. Daarom is het volgen van een inburgeringscursus noodzakelijk. Het inburgeren is verplicht voor mensen van 16 tot 65 jaar. 

Wanneer inburgeren?

 • u hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u bent pastor, imam, dominee, rabbijn, pandit, godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling

Wanneer niet inburgeren?

 • u bent jonger dan 18 jaar
 • u bent gepensioneerd
 • u hebt een paspoort van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of, u bent familie bent van iemand met zo’n paspoort
 • u bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar
 • u hebt een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking
 • u hebt Nederlandse diploma’s of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • u komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

Verplicht inburgeren

Inburgeren is verplicht. U moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. U hoeft geen examen te doen als u een vrijstelling hebt.

Waar en hoe inburgeren

U moet nu inburgeren of begon hiermee na 1 januari 2013

Dan regelt u het inburgeren zelf. Zie www.inburgeren.nl.  Ook leest u hier meer informatie over het inburgeringsexamen. Bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt u informatie over taallessen, inburgeringscursussen en het inburgeringsexamen.

Daarna doet u het volgende:

 • kies zelf een inburgeringscursus
 • schrijf u hiervoor in en betaal deze
 • u kunt eventueel geld lenen bij DUO (voor een cursus bij gecertificeerde opleider)

Ga naar Blik op werk voor een lijst met gecertificeerde opleiders.

U begon vóór 1 januari 2013 met inburgeren

De gemeente Stede Broec helpt u bij uw inburgering. U kunt bij de gemeente terecht voor vragen en informatie. Hiervoor maakt u een afspraak.

U woont in het buitenland

 • als u een verblijfsvergunning hebt aangevraagd maakt u het basisexamen inburgering in het land waar u nu woont.
 • zodra u geslaagd bent kunt u naar Nederland komen
 • neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade in het land waar u nu woont

Participatieverklaring

Moet u inburgeren en bent u op of na 1 oktober 2017 in gemeente Stede Broec komen wonen? Dan bent u ook verplicht om te leren wat belangrijk is in Nederland. De gemeente stuurt u een brief over wat u moet doen en leren.

Meer informatie over de participatieverklaring vindt u op de website over inburgeren

Binnen een jaar

 • u moet de verklaring binnen een jaar na inschrijving in de gemeente ondertekenen
 • als u dat niet doet, ontvangt u een boete van DUO
 • u ontvangt een uitnodiging van de gemeente als de participatieverklaringstrajecten gaan starten
 • de participatieverklaring is gratis voor vluchtelingen. Alle anderen die verplicht een inburgeringscursus volgen, betalen € 150 voor de participatieverklaring. U betaalt dit bedrag aan de gemeente
 • het participatieverklaringstraject duurt ongeveer zes weken
 • meer informatie over de kosten vindt u op de website over inburgeren