Inkoop en aanbesteding

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Stede Broec worden gepubliceerd op TenderNed. U kunt hier dan de inkoopdocumenten downloaden. Door op deze site een interesseprofiel aan te maken wordt u op de hoogte gehouden van voor u relevante aanbestedingen.

Hoe koopt de gemeente in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van Stede Broec. Voor de gemeente Stede Broec gelden de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden regio Noord-Holland Noord voor leveringen en diensten. Voor inkopen bij IT gelden de GIBIT voorwaarden die zijn opgesteld door de KING. Meer informatie vindt u op de website van VNG Realisatie.

pdf Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stede Broec (PDF, 478.55 KB)

Tips over aanbesteden

De overheden uit Noord-Holland Noord hebben in een flyer uitgelegd welke stappen u als ondernemer moet doorlopen en waar u aan moet denken bij het inschrijven op een aanbesteding. De overheden in de regio Noord-Holland Noord doen er alles aan om het ondernemers makkelijker te maken. Zo hanteren zij op veel onderdelen hetzelfde beleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en modelovereenkomsten.

pdf Instructie aanbesteding Noord-Holland (PDF, 1.41 MB)

Regionale activiteiten voor ondernemers

  • ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio, zie http://nhn.nl/
  • bedrijvenloket West-Friesland ondersteunt ambities van bedrijventerreinen en helpt ondernemers bij het kiezen van het juiste bedrijventerrein, zie www.bedrijvenloketwestfriesland.nl
  • regionale samenwerking West-Friese gemeenten, zie regiowestfriesland.nl
  • visiedocument regionale detailhandelsvisie:
pdf Regionale detailhandelsvisie West-Friesland (2015) (PDF, 2.31 MB)