Kavels en groenstroken kopen of gebruiken

 • begin 2018 wordt er gestart met de nieuwe wijk Waterweide

 • een groenstrook die grenst aan uw woning, tuin of land kunt u soms kopen of gebruiken

Contact

Met vragen belt u naar (0228)  510 111

Vrije kavels - Waterweide

Voor meer informatie of vragen over plan Waterweide zie nieuwbouw-waterweide.nl

 

 

Groenstroken

Wilt u een stuk gemeentegrond dat aan uw woning, tuin of land grenst gebruiken? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Wij toetsen intern of het betreffende stuk gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop of gebruik.

pdf Aanvraagformulier gebruik of koop gemeentegrond (PDF, 79.27 KB)

Voorwaarden

Aan het kopen of gebruiken van een groenstrook zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn onder andere:

 • de grond grenst aan uw eigendom
 • de grond is niet structuurbepalend (dat houdt in: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen)
 • de grond ligt (of lag vroeger) niet langs de rand van het dorp
 • er ontstaan geen onveilige situaties (bijvoorbeeld voor het verkeer)
 • de grond heeft niet de functie van (toekomstige) speelplaats
 • er zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten
 • er staan geen bijzondere bomen op de grond
 • bestaande kabels of leidingen veroorzaken geen problemen

Kosten

De tarieven voor de verkoop van stukjes snippergroen:

 • € 55,- per m² voor tuingrond tot een oppervlakte van circa 50 m²
 • € 80,- per m² tot een oppervlakte van 50 m², als erop mag worden gebouwd
 • € 130,- per m² vanaf een oppervlakte van circa 50 m²
 • € 160,- per m² vanaf een oppervlakte van circa 50 m², als erop mag worden gebouwd.

De maximale norm voor snippergroen is een oppervlakte van 150 m².