Kwijtschelding belastingen

 • aanvragen als u uw aanslag niet kunt betalen; ook niet in termijnen
 • u heeft een laag inkomen (volgens norm van de overheid)
 • u heeft geen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, caravan, boot)
 • niet mogelijk voor hondenbelasting
 • één keer aanvragen voor gemeente en Hoogheemraadschap samen
 • beide instanties beoordelen zelf de aanvraag kwijtschelding. De gemeente bepaalt alleen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • aanvragen betekent niet dat u geen aanslag hoeft te betalen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen
pdf Kwijtscheldingsformulier gemeentelijke heffingen en hoogheemraadschap (verkort) (PDF, 311.31 KB)Bestand voorlezen

Het formulier ligt ook klaar bij de balie van het gemeentehuis.

Meer weten

Betalen van de aanslag

Inleveren van het aanvraagformulier kwijtschelding bij de gemeente betekent niet dat u geen aanslag hoef te betalen:

 • u moet de aanslag voor de uiterste betaaldatum voldoen
 • u kunt een betalingsregeling aanvragen
 • binnen drie maanden
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen.

Betalingsregeling

Vraagt u aan om in gedeelten te kunnen betalen. U krijgt bericht van de gemeente welk bedrag u wanneer moet betalen.

 • gebruik het formulier betalingsregeling belastingen
 • alleen aan te vragen door de persoon aan wie de aanslag is gestuurd
 • alleen voor aanslag onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting
pdf Aanvraagformulier betalingsregeling (PDF, 69.52 KB)Bestand voorlezen


Beoordeling van uw verzoek

 • elk verzoek wordt apart bekeken
 • we berekenen hoeveel u kunt betalen
 • uw netto besteedbaar inkomen wordt hiervoor gebruikt


Netto besteedbaar inkomen


Het netto besteedbaar inkomen is een optelsom van wat u en eventueel uw partner ontvangen aan:

 • loon, salaris, pensioen, vakantiegeld, bijverdiensten, winst

 • sociale uitkeringen en éénmalige uitkeringen

 • rente van spaarrekeningen

 • alimentatie, ook voor kinderen

 • de ontvangen huurtoeslag en zorgtoeslag

 • er wordt rekening gehouden met de uitgaven aan ziektekostenverzekering en huur


Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding

Als u vermogen hebt zoals:

 • saldo op uw bankrekeningen
 • auto
 • grond
 • garage
 • tweede woning
 • (sta)caravan
 • boot
 • effecten, vorderingen of spaarbrieven
 • overwaarde van uw eigen woning

Als er sprake is van de volgende omstandigheden:

 • verwacht wordt dat uw financiële omstandigheden zullen wijzigen

 • uw inkomens wisselen sterk

Hoe weet u of u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt?


Op basis van alle beschikbare gegevens beslist de gemeente of u in aanmerking komt. U ontvangt de beslissing per brief. Het kan zijn dat voor een beslissing aanvullende gegevens nodig zijn. Wij zullen u daarover informeren.