Kwijtschelding belastingen

 • aanvragen als u uw aanslag niet kunt betalen; ook niet in termijnen
 • u heeft een laag inkomen (volgens norm van de overheid)
 • u heeft geen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, caravan, boot)
 • niet mogelijk voor hondenbelasting
 • één keer aanvragen voor gemeente en Hoogheemraadschap samen
 • beide instanties beoordelen zelf de aanvraag kwijtschelding. De gemeente bepaalt alleen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • aanvragen betekent niet dat u geen aanslag hoeft te betalen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen

Digitale aanvraag kwijtschelding belastingen

Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt u digitaal een aanvraag kwijtschelding indienen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. De in het kwijtscheldingsverzoek gevraagde documenten kunt u direct uploaden bij uw aanvraag. 

Het is mogelijk dat wij onderstaande informatie van u nodig hebben. Leest u daarom de vragen goed zodat u de juiste documenten bijvoegt:

 • inkomen
  • betaalt of ontvangt u alimentatie: de uitspraak van de rechtbank en de laatste overschrijving
  • het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO
  • heeft u kostganger(s) of verhuurt u een kamer: een bewijsstuk inkomsten uit commerciële kamerverhuur of kostganger(s)
 • woonsituatie
  • het jaaroverzicht hypotheek van uw hypotheekverstrekker en de maandelijkse hypotheeklast
 • bezittingen
  • is uw auto onmisbaar: een bewijsstuk zoals een gehandicaptenkaart of een verklaring van uw werkgever
 • bijzondere omstandigheden
  • wanneer u een afbetalingsverplichting aan de Belastingdienst heeft: de laatste twee betalingen/overschrijvingen en de beschikking van de Belastingdienst.
  • staat u onder bewind of is er sprake van wettelijke c.q. minnelijke schuldsanering of een faillissement: voeg een bewijsstuk toe.
  • onroerend goed in het buitenland: voeg een bewijsstuk toe.
 • kinderopvang
  • maakt u gebruik van kinderopvang: een bewijsstuk van de maandelijkse kosten (geen bankafschrift)

Kwijtschelding belasting aanvragen

Meer weten

Betalen van de aanslag

Inleveren van het aanvraagformulier kwijtschelding bij de gemeente betekent niet dat u geen aanslag hoef te betalen:

 • u moet de aanslag voor de uiterste betaaldatum voldoen
 • u kunt een betalingsregeling aanvragen
 • binnen drie maanden
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen.

Betalingsregeling

Vraagt u aan om in gedeelten te kunnen betalen. U krijgt bericht van de gemeente welk bedrag u wanneer moet betalen.

 • gebruik het formulier betalingsregeling belastingen
 • alleen aan te vragen door de persoon aan wie de aanslag is gestuurd
 • alleen voor aanslag onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting
pdf Aanvraagformulier betalingsregeling (PDF, 69.52 KB)Bestand voorlezen


Beoordeling van uw verzoek

 • elk verzoek wordt apart bekeken
 • we berekenen hoeveel u kunt betalen
 • uw netto besteedbaar inkomen wordt hiervoor gebruikt


Netto besteedbaar inkomen


Het netto besteedbaar inkomen is een optelsom van wat u en eventueel uw partner ontvangen aan:

 • loon, salaris, pensioen, vakantiegeld, bijverdiensten, winst

 • sociale uitkeringen en éénmalige uitkeringen

 • rente van spaarrekeningen

 • alimentatie, ook voor kinderen

 • de ontvangen huurtoeslag en zorgtoeslag

 • er wordt rekening gehouden met de uitgaven aan ziektekostenverzekering en huur


Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding

Als u vermogen hebt zoals:

 • saldo op uw bankrekeningen
 • auto
 • grond
 • garage
 • tweede woning
 • (sta)caravan
 • boot
 • effecten, vorderingen of spaarbrieven
 • overwaarde van uw eigen woning

Als er sprake is van de volgende omstandigheden:

 • verwacht wordt dat uw financiële omstandigheden zullen wijzigen

 • uw inkomens wisselen sterk

Hoe weet u of u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt?


Op basis van alle beschikbare gegevens beslist de gemeente of u in aanmerking komt. U ontvangt de beslissing per brief. Het kan zijn dat voor een beslissing aanvullende gegevens nodig zijn. Wij zullen u daarover informeren.

PDF formulier