Maatregelen voor ondernemers en organisatoren van evenementen

24 april 2020

Momenteel worden ondernemers en organisatoren van evenementen hard getroffen vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan.  Het college heeft besloten om de volgende maatregelen te nemen:

  • veel evenementen kunnen door de coronamaatregelen niet doorgaan. De kosten die organisatoren moesten betalen voor het aanvragen van evenementenvergunningen, worden door de gemeente terugbetaald
  • voor een aantal afgelaste eenmalige evenementen en/of activiteiten is een gemeentelijke subsidie verstrekt. Hiervoor is de ‘Regeling verrekening subsidie 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten’ vastgesteld. Dit betekent dat 25% van het verleende subsidiebedrag wordt aangemerkt als organisatiekosten. Deze 25% hoeft dus niet te worden terugbetaald. De overige 75% van de verleende subsidie zal in 2021 in mindering worden gebracht op de te verstrekken subsidie voor dezelfde activiteit. Kijk voor de gehele regeling en het aanvraagformulier op www.stedebroec.nl/subsidies-voor-activiteiten-2020.
  • een aantal huurders van gemeentelijk vastgoed heeft uitstel van betaling gekregen
  • de aanslagen voor gemeentelijke belastingen worden dit jaar verzonden met dagtekening 30 september 2020, in plaats van 30 juni. Dit betreffen zowel woningen als bedrijven die niet met de aanslagoplegging van 28 februari 2020 zijn meegenomen en aanvullende aanslagen in verband met verhuizingen
  • ook is uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers. Als zij in financiële nood zitten dan kan er een betalingsregeling worden getroffen