Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec

25 november 2019

In maart 2020 komt er een Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec. Iedere maatschappelijke organisatie, van sportvereniging tot welzijns-, zorg-, culturele- of onderwijsinstelling kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Hiermee kan uw organisatie haar voordeel doen.

Het doel is om te bekijken of sport en bewegen ingezet kunnen worden in de domeinen, zorg, welzijn, jeugdhulp, onderwijs en participatie. Misschien kan uw organisatie ook participeren in een van de projecten die uit het Maatschappelijk Sportakkoord voort zullen komen. De overheid stelt een (beperkt) budget beschikbaar om een aantal ambities te bereiken.

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst op donderdagavond 28 november om 19:30 in Dorpshuis de Stek in Grootebroek.

Aanmelden en meer informatie
Meld u aan via (sportformateurstedebroec@gmail.com). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onafhankelijk sportformateur Stede Broec, Ted van der Bruggen, 7 dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar via 06-543 91 660 en via sportformateurstedebroec@gmail.com 

In de maanden december en januari gaat de sportformateur in gesprek met de afzonderlijke organisaties om daarna het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec op te stellen.