Meedoen regeling

Doel van de Meedoen regeling is om ervoor te zorgen dat minima kunnen deelnemen aan sociaal culturele activiteiten en de maatschappij. Activiteiten waar u aan kunt denken:

  • deelname sportvereniging of culturele vereniging
  • abonnement bibliotheek
  • NS kortingskaart

Alleen de kosten die gemaakt zijn voor dit doel worden vergoed. Daarom worden de kosten uitbetaald op basis van declaratie. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Meedoen regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld op grond van uw verblijfsdocument
  • u woont in de gemeente Stede Broec
  • u hebt op moment van aanvraag een inkomen dat niet uitstijgt boven 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
  • u bezit geen vermogen hoger dan bedoeld in artikel 34 Participatiewet
  • u bent ouder dan 18

Meer informatie over voorwaarden en beleidsregels leest u in Beleidsregels bijzondere bijstand Stede Broec 2021

Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal:

  • voor alleenstaande: € 140,00 per jaar
  • voor echtparen: € 285,00 per jaar

Aanvragen meedoen regeling