Nederlander worden door optie of naturalisatie

 • als niet-Nederlander onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen
 • 2 mogelijkheden (afhankelijk van uw persoonlijke situatie): optie of naturalisatie
 • maak afspraak voor een informatiegesprek

Maak direct een afspraak

of bel (0228) 510 111

Door optie

U woont in Nederland en wil de Nederlandse nationaliteit krijgen en u staat bij de gemeente Stede Broec ingeschreven. Dan kunt u bij ons een verzoek tot optie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt

 • als u aan alle voorwaarden van de IND voldoet kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Wij nemen┬ánamens de burgemeester een beslissing. Hierover krijgt u een brief
 • krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan nodigt de burgemeester u binnen 6 weken uit voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument bij ons aanvragen. U moet dan ook uw verblijfsdocument inleveren

Voor de voorwaarden zie www.ind.nl

Meenemen

 • paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte

De gemeente controleert altijd of uw identiteitspapieren echt zijn.

Door naturalisatie

U woont in Nederland en wil de Nederlandse nationaliteit krijgen en u staat bij de gemeente Stede Broec ingeschreven. Dan kunt u bij ons een verzoek tot naturalisatie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt

 • u voldoet aan alle voorwaarden van de IND en wil Nederlander worden door naturalisatie. Maak een 2e afspraak om uw naturalisatieverzoek samen in te dienen
 • wij schrijven een advies en sturen dit┬ásamen met uw aanvraag op naar de IND
 • de koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hier een brief over
 • mag u naturaliseren? Dan krijgt u 6 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak
 • als u uw reisdocument ophaalt, moet u uw verblijfsvergunning bij het IND inleveren

Voor de voorwaarden zie www.ind.nl

Meenemen

 • geldig paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte
 • inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of eventuele andere Nederlandse middelbareschooldiploma's

De gemeente controleert altijd of uw identiteitspapieren echt zijn.

Kosten

Aan de naturalisatieprocedure zijn kosten verbonden. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u uw geld niet terug. De kosten moet u bij de aanvraag direct betalen.