Nieuw: stemmen per brief

Als u 70 jaar of ouder bent, dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezingen ook per brief stemmen. Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen, ontvangt u thuis. U kunt uw stem per post versturen of inleveren bij een afgiftepunt.

Wat is briefstemmen?

Als u op 17 maart 2021 de leeftijd van 70 jaar of ouder heeft dan hoeft u niet meer de deur uit om te kunnen stemmen. U kunt namelijk bij deze verkiezing per brief stemmen. Het briefstemmen wordt in verband met corona als extra optie aangeboden aan 70-plussers.

U ontvangt van de gemeente uiterlijk 3 maart 2021 een StemPluspas (uw stempas) en gezondheidscheck per post. Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u het BriefStempakket.

Het Briefstempakket bevat:

 • Uitleg over het briefstemmen
 • Een stembiljet met een envelop
 • Een retourenvelop

Hoe werkt briefstemmen?

Stemmen per brief

 • Vul het stembiljet in met de stem van uw keuze (net als in een stemhokje);
 • Doe het ingevulde stembiljet in de stem-envelop;
 • Doe de stem-envelop én uw stempluspas inclusief uw handtekening in de retourenvelop;
 • Stuur uw retourenvelop per post op of lever het in bij een inleverpunt van de gemeente.

Retourenvelop inleveren

De retourenvelop kunt u op 2 manieren inleveren:

 • Doe uw retourenvelop in de bekende oranje (PostNL) brievenbus bij u in de buurt of lever deze in bij een PostNLpunt;
 • U brengt de retourenvelop naar het gemeentehuis van Stede Broec.

Wanneer kan ik per brief stemmen?

 • De retourenvelop moet u uiterlijk op 12 maart om 17.00 uur hebben gepost in de bekende oranje (PostNL) brievenbus bij u in de buurt of hebben ingeleverd bij een PostNLpunt;
 • U kunt de retourenvelop ook afgeven bij het afgiftepunt op het gemeentehuis. Dit kan op woensdag 10 maart, donderdag 11 maart, vrijdag 12 maart, maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Op deze dagen en tijden is er iemand aanwezig om de retourenvelop in ontvangst te nemen.

Mag iemand anders de retourenvelop met mijn stembiljet afgeven bij het afgiftepunt? 

Ja, het is mogelijk dat de retourenvelop door iemand anders dan de kiezer wordt afgegeven bij het afgiftepunt op het gemeentehuis. Het initiatief daartoe moet altijd van de kiezer zelf uitgaan. Als bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis gefaciliteerd wordt dat de briefstem wordt weggebracht naar de brievenbus of naar het afgiftepunt, dan moet het zo zijn dat de kiezer altijd zelf kan besluiten of hij daar wel of geen gebruik van maakt. Op geen enkele wijze mag er druk op de kiezer worden uitgeoefend om dat te doen.

Kan ik als 70-plusser ook fysiek gaan stemmen?

Met uw Stempluspas mag u ook fysiek gaan stemmen op woensdag 17 maart 2021. Wij willen u echter dringend adviseren om gebruik te maken van het voorrecht om per brief te mogen stemmen. 

Vervroegd stemmen op 15 of 16 maart

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, maar u wilt toch graag zelf naar het stembureau dan kunt u op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 van 07.30 uur tot 21.00 uur terecht bij de volgende stembureaus in Stede Broec:

 • Cafe De Paus, Pieter Janszoon Jongstraat 96 Lutjebroek
 • Sporthal De Flint nr.1, Princenhof 6 Bovenkarspel
 • Hét Postkantoor, Hoofdstraat 17 Bovenkarspel

Andere manier om uw stem uit te brengen

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om iemand te machtigen om uw stem uit te brengen. 

Meer informatie

Bent u 70-plus en heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn 0800 – 1351. Deze informatielijn is 7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00 uur. 

Ook op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie over stemmen per brief.