Nieuwe noodverordening

18 mei 2020

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een nieuwe noodverordening (versie 11 mei) vastgesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In deze noodverordening staat onder andere dat bijeenkomsten (met een aantal uitzonderingen) nog steeds verboden zijn en dat mensen niet in groepen buiten mogen zijn zonder de 1,5 meter in acht te nemen.

Ook winkels, openbaar vervoer en vakantieparken moeten de maatregel van 1,5 meter afstand in acht nemen. Mensen in contactberoepen kunnen weer aan het werk, mits ze de 1,5 meter in acht houden en op afspraak werken. Scholen voor speciaal onderwijs en basisscholen mogen weer (voor de helft) open. Sporten in de buitenruimte is toegestaan, waarbij voor iedereen vanaf 13 jaar geldt dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Met deze noodverordening heeft de gemeente de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen iedereen die zich niet houdt aan de regels. Kijk voor meer informatie opĀ www.stedebroec.nl/coronavirus.