Nieuwjaarstoespraak burgemeester Wortelboer

8 januari 2019
Burgemeester Wortelboer hield gisteravond zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in Hét Postkantoor in Bovenkarspel. Hij blikte niet alleen terug op 2018 maar keek ook vooruit naar het nieuwe jaar.

Hij sprak over de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 die een flinke verschuiving opleverde. Met inbreng van alle partijen ligt er nu een breed gedragen raadsprogramma.

In het raadsprogramma is participatie een belangrijk thema. Volgens Wortelboer moeten we manieren vinden om met elkaar in gesprek te blijven en oplossingen te vinden voor uitdagingen waar de gemeente voor staat. Stede Broec gaat hiervoor onder andere een burgerpanel starten en buurtbemiddeling inzetten. Burgemeester Wortelboer gaf op de nieuwjaarsreceptie de aftrap voor het burgerpanel.

Ook noemde hij het veranderende klimaat en de consequenties waar we allemaal mee te maken krijgen. Dat is geen ‘ver van mijn bed verhaal’ meer. Het is een uitdaging hoe we hiermee nu en in de toekomst om moeten gaan.

De burgemeester gaf aan dat het uitbreiden en versterken van het voorzieningenniveau ook in 2019 hoog op de agenda staat; winkelcentrum Streekhof wordt uitgebreid en woningbouwplan Waterweide is gestart.

Verder is hij blij met de mentaliteit van aanpakken, de grote gemeenschapszin en de saamhorigheid in Stede Broec. Dat is niet alleen te zien aan het bloeiende verenigingsleven, de inzet van vrijwilligers maar ook aan de manier waarop mensen voor elkaar zorgen.

Afsluitend zie hij: “Het is een voorrecht om te wonen in een gemeente waar zaken goed geregeld zijn en mensen zich voor elkaar willen inzetten. Dit is de samenleving die we samen hebben gebouwd en waar we in 2019 samen verder aan gaan bouwen.”

U kunt de hele nieuwjaarstoespraak hier lezen:

pdf Nieuwjaarstoespraak 2019 burgemeester Wortelboer (PDF, 172.39 KB)