Onderzoek wijst uit: Dienstverlening aan ondernemers wordt gewaardeerd in Stede Broec

20 maart 2020

De gemeente heeft in het najaar van 2019 de ondernemers gevraagd naar de waardering van de gemeentelijke dienstverlening en het ondernemersklimaat. Meer dan 250 ondernemers en ZZP’ers hebben de online vragenlijst ingevuld.

Dienstverlening
De vragen gingen over de openbare ruimte, verkeer, parkeren, (digitale) dienstverlening, belastingen, vergunningverlening. Het gaat bij de relatie om samenwerking, communicatie en inspanning voor verbetering en versoepeling van de gemeentelijke regelgeving. De ondernemers in Stede Broec vinden de dienstverlening relatief belangrijk voor het ondernemingsklimaat. Deze wordt door de ondernemers hoog gewaardeerd. Stede Broec scoort voor dienstverlening in het algemeen een 7, landelijk wordt dit met een 6,5 gewaardeerd. In de openbare ruimte worden de volgende verbeterpunten het meest genoemd:

• Glasvezel / snel internet
• Parkeergelegenheid
• Verkeersveiligheid
• Verzorging openbare ruimte
• Preventie overlast en criminaliteit

Het is voor de gemeente en de SED organisatie van belang om te weten hoe ondernemers de dienstverlening waarderen en wat zij vinden van het ondernemersklimaat.

Hiermee kan de organisatie de ambities, de inrichting van de dienstverlening en het relatiebeheer goed afstemmen op de behoeften en wensen van de ondernemers. De gemeente wil alle ondernemers die aan het onderzoek hebben meegedaan bedanken voor de feedback. Het onderzoek wordt eens in de 2 jaar herhaald. Benieuwd naar de resultaten? Kijk dan op de waarstaatje gemeente.nl