Online bijeenkomst 'Je puber in coronatijd. Wat kun je doen?'

1 april 2021

GGD Hollands Noorden organiseert 20 april 2021 de online bijeenkomst ‘Je puber in coronatijd.
Wat kun je doen?’

Het leven van jongeren is anders door de coronatijd. Ze missen school, sport, hun vrienden en kunnen niet de dingen doen die in deze levensfase belangrijk voor ze zijn. Dat kan vragen of zorgen geven. 

Tijdens deze online bijeenkomst gaat Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en opvoedcoach) in op de invloed van de coronatijd op pubers/jongeren. Je krijgt antwoord op vragen zoals: Wat betekent deze tijd voor jongeren? Wat hebben jongeren nodig? Hoe kun je als ouder je kind ondersteunen? Maar ook: Welke gevolgen heeft deze tijd op de ontwikkeling van jongeren nu en later?

Datum, tijd, locatie, kosten, trainer en aanmelden