Parkeren

  • overal gratis parkeren
  • bij winkelcentrum Streekhof met parkeerschijf in de blauwe zone, maximaal 2 uur parkeren
  • bij Hét Postkantoor met parkeerschijf in de blauwe zone, maximaal 4 uur parkeren
  • op parkeerplekken voor gehandicapten alleen met een gehandicaptenkaart parkeren. Kijk voor de voorwaarden voor een gehandicapten parkeerplaats
  • meer informatie over ontheffing parkeren