Principeverzoek indienen

Wanneer u bouwplannen hebt die in strijd zijn met het bestemmingsplan of wilt weten of uw plan haalbaar is dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voor u de vergunning aanvraagt. Dit heet een "principeverzoek" en hier zijn kosten aan verbonden.

Bij de aanvraag moet mogelijk worden bijgevoegd:

  • een omschrijving van uw plan, met motivatie
  • een plattegrond van de bestaande situatie
  • een plattegrond van de nieuwe situatie
  • als u wilt bouwen, een schetsmatige tekening met afmetingen (hxbxd) van het gebouw/object

Aanvragen principeverzoek

Kosten 2020

U betaalt leges voor het behandelen van uw principeverzoek.

De kosten zijn € 300,00

Als het principeverzoek leidt tot een omgevingsvergunning worden deze kosten in mindering gebracht op de kosten van de omgevingsvergunning.

Contact

Voor vragen of een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte:

Bel (0228) 510 111