Reclamevergunning

In de volgende situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  • zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht
  • permanent karakter

Doe de vergunning check en aanvraag via omgevingsloket.nl

naar omgevingsloket

Uitzonderingen

u heeft geen vergunning nodig in geval van onverlichte:

  • reclame binnen een gebouw die niet gericht is op zichtbaarheid vanaf de weg
  • reclame kleiner dan 0,50 m2
  • reclame i.v.m. (ver)bouw pand (bijvoorbeeld reclamebord met naam van aannemer of architect)
  • opschriften of aankondigingen m.b.t. openbaar vervoer

Voor meer informatie kunt u ook onze pagina van de omgevingsvergunning raadplegen

 

Vrije plakplaatsen en tijdelijke reclame

In de gemeente staan drie vrije plakzuilen. De plakzuilen zijn bedoeld voor mededelingen en aankondigingen van verenigingen, stichtingen, jongerencentra e.d. en niet bestemd voor reclame of andere commerciële doeleinden. De plakzuilen staan op de volgende locaties: 

  •  Dirk Essenlaan t.h.v. De Tuin
  •  Hoek Pieter Janszoon Jongstraat/Fresialaan
  •  Op de Wijzend tussen sporthal de Kloet en Jongerencentrum Inventas

Kosten

aanvraag vergunning voor het maken van handelsreclame waarvoor op grond van de APV art. 4.15 een vergunning is vereist: € 111,65

Regelgeving: Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec via www.officielebekendmakingen.nl en Reclamebeleid Stede Broec