Registratie landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Als u een kindercentrum voor dagopvang of buitenschoolse opvang, of een gastouderbureau wilt beginnen moet u een aanvraag indienen.

zie: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Tarief 2019

  • voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kindercentrum of gastouderbureau (artikel 1.45, 1e lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen): € 600,90
  • voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het bieden van gastouderopvang (artikel 1.45, 2e lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen): € 246,90