Rekenkamercommissie SED

Elke gemeente in Nederland heeft een rekenkamercommissie. In Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland is dat de gezamenlijke Rekenkamercommissie SED. De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de gemeente. Zij doet dit op onafhankelijke wijze ten behoeve van de 3 gemeenteraden.

Commissieleden

  • Henk Wokke, voorzitter
  • Tijmen Siermann, extern lid
  • Geerten Kruis, secretaris/onderzoeker

Contact

Heeft u ideeën voor een mogelijk rekenkameronderzoek? Mail deze aan de rekenkamercommissie: rekenkamercommissie@sed-wf.nl. Telefonisch te bereiken via de griffie van Stede Broec: 0228 - 534 127.

Agenda

September 2019 benoeming nieuw commissielid

Rapporten

pdf Rapport doelmatigheid afvalstoffenheffing SED gemeenten, Koggenland, Opmeer en Medemblik - November 2018 (PDF, 1.93 MB) pdf Rapport Deelonderzoek 2 Werksaam - November 2018 (PDF, 2.16 MB) pdf Rapport deelonderzoek 1 WerkSaam - Stede Broec (PDF, 1.53 MB) pdf Rapport deelonderzoek 1 WerkSaam - Enkhuizen (PDF, 1.48 MB) pdf Rapport deelonderzoek 1 WerkSaam - Drechterland (PDF, 1.47 MB) pdf Rapport programmabegroting en kadernota - maart 2017 (PDF, 2.39 MB) pdf Rapport kwaliteit raadsvoorstellen februari 2016 (PDF, 1.59 MB) pdf Rapport reserve kapitaalgoederen Enkhuizen mei 2015 (PDF, 1.13 MB) pdf Rapport grote projecten SED versie Stede Broec februari 2015 (PDF, 2.23 MB) pdf Rapport grote projecten SED versie Enkhuizen februari 2015 (PDF, 2.28 MB) pdf Rapport grote projecten SED versie Drechterland februari 2015 (PDF, 2.14 MB)

Jaarplan en -verslag

pdf Jaarverslag rekenkamercommissie SED 2017 en jaarplan 2018 (PDF, 330.44 KB) pdf Jaarverslag rekenkamercommissie SED 2016 en jaarplan 2017 (PDF, 708.48 KB) pdf Jaarverslag rekenkamercommissie 2015 en jaarplan 2016 (PDF, 542.36 KB) pdf Jaarverslag rekenkamercommissie 2014 en jaarplan 2015 (PDF, 645.07 KB)

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie SED

pdf Onderzoeksprotocol rekenkamer SED 16052017 (PDF, 606.75 KB)

Privacyverklaring rekenkamercommissie SED

pdf Privacyverklaring Rekenkamercommissie SED (PDF, 232.43 KB)