Spreekuur bijzondere bijstand en minimaregelingen

  • inloopspreekuur, zonder afspraak
  • melden bij de balie
Spreekuur Dag & tijd
Minima inloopspreekuur  Dinsdagochtend, 9.00 – 12.00 uur   
WerkSaam café voor werkzoekenden  Woensdagochtend, 9.00 - 11.00 uur   
Inloopspreekuur schuldhulpverlening  Donderdagmiddag, 13.00 – 15.00 uur   

Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners terecht met vragen over de minimaregelingen zoals bijzondere bijstand.