Standplaatsvergunning

Standplaatsvergunning nodig voor:

  • verkoop van goederen / aanbieden van diensten via een kraam, wagen of tafel
  • op een vaste plek in de openbare ruimte en in de open lucht

Contact opnemen

Regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec via officielebekendmakingen.nl