Starterslening

Er worden geen nieuwe startersleningen meer verstrekt. Het budget is op.

Er komt geen nieuw budget beschikbaar dit jaar.