Statushouders

  • bent u statushouder en heeft u hulp nodig met brieven en aanvragen indienen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand, administratie), dan kunt u terecht bij Stichting Welzijn Stede Broec (SWS)
  • ook voor andere zaken kunt u terecht bij hen, bijvoorbeeld bij vragen over uw kinderen of hulp voor uzelf
  • u kunt contact opnemen, op alle werkdagen van 9.00uur tot 17.00uur met het kantoor van Stichting Welzijn Stede Broec
  • voor algemene informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning verwijzen wij u naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst  (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid via https://ind.nl/

0228-511528