Subsidie gemeentelijke monumenten

  • jaarlijks subsidie beschikbaar voor restauratie en onderhoud gemeentelijke monumenten
  • beschikbaar per kalenderjaar: € 25.000,--
  • subsidie aanvragen niet meer mogelijk wanneer de pot leeg is
  • aanvragen worden verwerkt in volgorde ontvangst