Subsidie gemeentelijke monumenten

  • jaarlijks subsidie beschikbaar voor restauratie en onderhoud gemeentelijke monumenten
  • beschikbaar per kalenderjaar: € 25.000,--
  • subsidie aanvragen niet meer mogelijk wanneer de pot leeg is
  • aanvragen worden verwerkt in volgorde ontvangst

Aanvragen onderhoud- en/of restauratiesubsidie

Uitsluitend eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een aanvraag voor onderhoud- en/of restauratiesubsidie indienen. 

Voor de digitale aanvraag heeft u een offerte nodig van de kosten voor het onderhoud en/of restauratie. Deze moet als bijlage worden toegevoegd aan de aanvraag.

Aanvragen onderhoud- en/of restauratiesubsidie

Gereedmelding onderhoud en/of restauratie

Voor het digitaal doorgeven van de gereedmelding heeft u een rekening en betalingsbewijs nodig van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze moet als bijlage worden toegevoegd aan de gereedmelding.

Doorgeven gereedmelding

Vergunning voor restauratie

U hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer u uw monument wilt restaureren of verbouwen.

zie Omgevingsvergunning, overleg, principeverzoek