Subsidies voor activiteiten 2019

Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente om een activiteit te kunnen organiseren. U vraagt subsidie 2019 aan vóór 1 juni 2018 als u activiteiten organiseert op het gebied van:

 • sport
 • cultuur
 • educatie
 • maatschappelijk welzijn

Bij aanvragen voor 2019 hebben wij nodig:

 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • begroting 2019 en financieel jaarverslag 2017 (jaarrekening)
 • activiteitenplan 2019
 • ledenlijst per 1 januari 2018 onderverdeeld in jeugd- en seniorleden (bij subsidie afhankelijk van het aantal leden)
 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
pdf Aanvraagformulier subsidie 2019 (PDF, 158.04 KB)

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag 2019’ naar:

Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1616 AA Bovenkarspel

De ingevulde formulieren moeten vóór 1 juni 2018 bij de gemeente binnen zijn.

Vervolgstappen

 • vaststelling subsidiebudget, bij vaststellen van de gemeentebegroting 2019, door gemeenteraad
 • beoordeling van uw subsidieverzoek op basis van de Algemene Subsidieverordening
 • college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie krijgt en de hoogte van de bijdrage
 • als u subsidie krijgt, ontvangt u vóór 31 december 2018 de beschikking 2019

Regels en beleid over subsidies van de gemeente staan in de verordening:

pdf Algemene subsidieverordening Stede Broec (PDF, 212.52 KB)

Neem contact op als u nog vragen hebt of meer informatie wilt.

Eenmalige subsidieaanvraag

Naast structurele subsidies kunt u ook eenmalige subsidie aanvragen. Gebruik hiervoor het standaard aanvraagformulier.

In de Algemene Subsidieverordening Stede Broec staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen.
 

pdf Eenmalige subsidieaanvraag jaar 2018 (PDF, 259.08 KB)

Beleidsregels subsidies en huren voor sport en welzijn 2005