Subsidies voor activiteiten 2020

Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente om een activiteit te kunnen organiseren. U vraagt subsidie 2020 aan vóór 1 oktober 2019 (overgangsrecht) als u activiteiten organiseert op het gebied van:

  • sport
  • cultuur
  • educatie
  • maatschappelijk welzijn

In de Subsidieregelingen Stede Broec 2020 staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze is opgebouwd.

pdf Subsidieregelingen 2020 Stede Broec (PDF, 494.13 KB)Bestand voorlezen

Bij aanvragen voor 2020 hebben wij nodig:

  • opgave van de bestuurssamenstelling
  • begroting 2020 en financieel jaarverslag 2018 (jaarrekening)
  • activiteitenplan 2020
  • ledenlijst per 1 januari 2019 onderverdeeld in jeugd- en seniorleden (bij subsidie afhankelijk van het aantal leden)
  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
pdf Aanvraagformulier subsidie 2020 (PDF, 149.73 KB)Bestand voorlezen

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag 2020’ naar:

Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1616 AA Bovenkarspel

De ingevulde formulieren moeten vóór 1 oktober 2019 (overgangsrecht) bij de gemeente binnen zijn en uiterlijk vóór 31 december 2019 krijgt u hierop een reactie.

Regels en beleid over subsidies van de gemeente staan in de verordening:

pdf Algemene subsidieverordening Stede Broec (PDF, 306.73 KB)Bestand voorlezenNeem contact op als u nog vragen hebt of meer informatie wilt.

Eenmalige subsidieaanvraag 2020

Naast structurele subsidies kunt u ook eenmalige subsidie aanvragen. Gebruik hiervoor het standaard aanvraagformulier.

In de Algemene Subsidieverordening Stede Broec staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen.

pdf Eenmalige subsidieaanvraag 2020 (PDF, 180.74 KB)Bestand voorlezen